Çevre Haberleri
Çevre Sorunları
0

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM

İnsanlar üzerinde olumsuz etki istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Bu tanıma bakıldığında, sesin…

Atıklar
Çevre Teknolojileri
0

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Toprak Kirliliğininin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Önlemler Avrupa Birliği mevzuatının üstlenilmesi için uyum programı sürecinde toprak koruma politikasının geliştirilmesi yolunda,…

Doğal Hayat
0

KUŞADASI DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı (Dilek Yarımadası – Büyük Menderes Deltası Milli Parkı) 27,598 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Ege Bölgesi,…

Çevre Eğitimi
0

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM

İnsanlar üzerinde olumsuz etki istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Bu tanıma bakıldığında, sesin…

Çevre Hukuku
0

ÇEVRE DÜZENİ PLANI

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir…

Çevre Mevzuatı
0

YÖNETMELİKLER

Çevre ile ilgili yayımlanmış yönetmelikler. Yönetmelik Yayım Tarihi Yayım Sayısı Eki Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015 29417 Eki Atıksu Altyapı ve…