Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

 

GÜNCEL

 

Yeni ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği

 

Yeni ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan faaliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na /Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, ÇED Raporu hazırlatıp sunmakla yükümlüdürler.

 

Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Yazının Devamı...

 

Diş Tedavisinden Kaynaklanan Amalgam Atıkları

Koyuncu Soy Metal, diş tedavisinden kaynaklanan 18 01 10 atık kodu ile sınıflandırılan amalgam atıklarını,  hiçbir ücret talep etmeden, atıkların geri kazanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili Çevre izin ve Lisans belgesine sahip geri kazanım tesisine kabul ediyor.

 

Koyuncu Soy Metal, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği Atık Listesi 18 01 10* (Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları) kodlu katı haldeki amalgam atıkları içindeki metallerin geri kazanımı ve bertarafını sağlamaktadır.
Yazının Devamı...

 

Alışveriş Poşetleri Ambalaj mıdır?

Çevre Mevzuatı kapsamında ambalaj tanımına ilişkin örnekler verilmiştir. Bu örneklere göre alışveriş poşetleri ambalaj olarak tanımlanmamaktadır.

Yazının Devamı...

 

 

E-Çevre Denetim Sistemi (E-Denetim Sistemi)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca çevre denetimlerinin planlanması, etkin ve verimli olarak izlenmesi amacıyla e-denetim sistemi programı hazırlanmıştır. E-denetim sistemi, çevre denetim sürecinin planlama, uygulama, raporlama, değerlendirme aşamalarını kapsamaktadır. Web tabanlı bir uygulama olan E-Çevre Denetim Sistemi ile bir çevre denetimine ait bilgiye sahada yapılan denetim sırasında sistemden ulaşılabilecektir. Geçmiş denetimlere ilişkin sorgulamalar yapılabilecek ve bir tesisin çevresel performansı sistem üzerinden takip edilebilecektir. Yazının Devamı...

 

İklim Değişikliği ve Nedenleri

İklim sistemi, atmosfer, yeryüzü, kar ve buzullar, okyanuslar ve diğer su kaynakları ile canlılardan oluşan karmaşık ve etkileşimli bir sistemdir. İklim sisteminin atmosfer bileşeni, genellikle ortalama hava olayları olarak tanımlanan iklimi belirler. Bir akışkan olan atmosferdeki bütün hareketler sıcaklık farklarından kaynaklanmaktadır. Bu farklar ise enlem nedeniyle güneşin geliş açısına, kara deniz dağılışına, kara yüzeylerinin (ormanlık alan, tarım alanı, sulak alan, çöl gibi) özelliklerine bağlı olmaktadır. Dünyadaki iklim desenlerinin belirlenmesindeki asıl etken okyanus suyu sıcaklıklarındaki değişimlerdir. Yazının Devamı...

 

 

 

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerden kaynaklanan tehlikeli atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları düzenleyen Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile bazı tehlikesiz atıkların yönetimine yönelik esasları düzenleyen Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği uyarınca; tehlikeli atık üreticileri “3 Yıllık Tehlikeli Atık Yönetim Planı” hazırlamakla yükümlü tutulmuşlardır.

Yazının Devamı...

 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

10 Eylül 2014 Tarih ve 29115 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ile “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında EK-1 ve EK-2 listelerinde değişiklikler gerçekleşmiştir.

Yazının Devamı...

 

Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi ( e-ÇED )

03/10/2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, 01 Kasım 2013 tarihinden itibaren yapılacak olan ÇED işlemlerine ilişkin başvurular "Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (e-ÇED)" üzerinden yapılacaktır. ÇED süreci Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ilgili modül üzerinden sisteme tanımlanmış, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleriyle e-imzalarını kullanarak ÇED başvurusu yapabilmektedirler.

Yazının Devamı...

 

Duyurular

 

Tehlikeli Atık Beyanları için uzatma süresi verilmesi

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik

Elektrikli ve Elektronik Eşya Üretici Kayıt Sistemi açıldı

2014 yılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek cezalar

Türkiye'nin Milli Parkları Haritası

Mavi Bayrak ve Yüzme Suyu Kalitesi

Çevreci Teknolojiler

Elektronik İmza ( E-İmza )

Atık Kodları Listesi - European Waste Codes

Güvenli Yeşil Bina Belgesi

 

 E-Posta: info@cevreonline.com                                                                       CEVREONLINE | Çevre Bilgi Portalı

RLINETEC

Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007