CEVREONLINE
Çevre Sorunları
0

PLASTİKLERİN KULLANIMI VE TEHLİKELERİ

Plastik Nedir ? Plastik sözcüğü, “biçimlendirme” anlamındaki Yunanca plastikos sözcüğünden gelmektedir. Plastik, karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve…

Atıklar
0

ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)

UATF Kılavuzu – Ulusal Atık Taşıma Formunun Doldurulması ve Kullanımı Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) Nedir? Ulusal Atık Taşıma Formu…

Doğal Hayat
0

ÇEVRECİ OTELLER

Çevreci oteller, yeryüzünü korumak amacıyla otel işletmecilerinin kurumsal programlarında suyu ve enerjiyi depolayan, katı atıkları azaltan ve ekonomik çözümler geliştiren…

Çevre Eğitimi
0

MAVİ BAYRAK

Avrupa Topluluğu, kendi ülkelerinde yüzme amacı ile kullanılacak göl ve deniz suları için gerekli su kalitelerini belirleyen mikrobiyolojik parametreleri, yol…

Çevre İzni
Çevre Hukuku
0

YÖNETMELİKLER

Çevre ile ilgili yönetmelikler. Yönetmelik Yayım Tarihi Yayım Sayısı Eki Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015 29417 Eki Atıksu Altyapı ve Evsel…