CEVREONLINE
Çevre Haberleri
0

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede, 644 Sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında…

Çevre Sorunları
0

ÇEVRE EĞİTİMİ

Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanması, doğal, tarihi…

Atıklar
0

AMBALAJ ATIKLARI

Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için…

Doğal Hayat
0

EKOSİSTEM

Ekosistem Nedir ? Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik…

Çevre Eğitimi
0

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede, 644 Sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında…

Çevre İzni
0

ÇED PROJE TANITIM DOSYASI

Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri Başlık Sayfası: Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları: Projenin…

Çevre Hukuku
0

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede, 644 Sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında…