Türkiye’de ve Dünyada Hayvan Hakları

​Yaşayan tüm canlılar, doğal haklara sahiptir ve bu hakların yok sayılması hem hayatın işleyişi hem de doğa üzerinde ciddi tahribatlara sebep olur. Hayvanlar, yüzyıllar boyunca insanların en iyi dostları olmuşlardır. Özellikle kedi ve köpekler çok uzun süredir insan hayatının bir parçasıdır ancak tabii ki hayvan hakları sadece evlerimizde bizlerle yaşayan hayvanlar ile sınırlı bir konu değildir.

Doğada yaşamını sürdüren, yaşam hakkı elinden alınan ya da yaşadığı alanlar yok edilen hayvanların da hakları vardır ve b​u haklar insanlar tarafından savunulmalıdır. Çünkü hayvan dostlarımızın bizler gibi kendilerini ifade etme, isteklerini konuşarak anlatma şansları yoktur. Bu da biz insanların onların haklarını savunma konusunda daha hassas olmamız için oldukça yeterli bir gerekçedir.

Hayvan hakları nedir?

Son dönemde küresel anlamda yaşanan toplumsal, ekonomik ve siyasi değişimlerle beraber daha bütünsel, özgür ve adil bir dünya yaratma fikrine odaklanıldı. Bu da çevre ve doğa ile ilgili meselelerin ön plana çıkmasına ve bu konularda düzenlemeler yapılmasına olanak sağlıyor.
Günümüzde, dünyanın ve ekosistemin en değerli unsurlarından biri olan hayvanların özgürce yaşama haklarının hukuki olarak korumaya alınması için devletler çeşitli çalışmalar yapmaya başlıyor.

Türkiye’de hayvan hakları

Ülkemizde, hayvan hakları 2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında düzenleniyor. Bu kanun, tüm hayvanların eşit olduğunu ve kanun hükümleri çerçevesinde yaşama haklarına sahip olduklarını belirtiyor.

5199 sayılı kanuna göre; evde hayvan besleyen kişiler, evde bulunan hayvanı belediyeye bildirmek ve kaydettirmek ile yükümlüdür. Hayvan sahipleri hayvanı beslenemeyeceği ya da yaşaması için hayvanın türüne uygun iklimin olmadığı bölgelere terk edemez. Yani hayvanını sahiplendirebilir ya da hayvan bakımevlerine bırakabilir. Ayrıca, evde beslenilen hayvanın kaybolması ya da vefat etmesi durumunda da en geç 7 gün içerisinde belediyeye bilgi verilmelidir. Kanun, petshop’larda bulunan ve ticareti yapılan hayvanların uygun koşullarda yaşamaları gerektiğini de vurguluyor.

Ülkemizde, her sene hayvan hakları ihlallerinde ödenmesi gereken ceza bedelleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenip açıklanıyor. Kanun kapsamında illerde Hayvanları Koruma Kurulu bulunuyor ve bu kurulun görevleri arasında hayvanların korunması ve hayvan sahiplerinin kanunda belirtilen görevleri yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi de yer alıyor.

Ülkemizde hayvan hakları ihlali durumda hapis cezası yaptırımı bulunmuyor ancak para cezası uygulanıyor. Bu konuyla ilgili kanun düzenlemeleri sık sık gündeme geliyor ve hayvan dostlarımızın daha iyi koşullarda yaşamaları için gerekli düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor.

Dünyada hayvan hakları

Hayvan haklarının düzenlenmesi ile ilgili oldukça ayrıntılı yasal düzenlemeleri bulunan İngiltere’de evcil hayvanların korunmasından, hayvanat bahçelerinin nasıl olması gerektiğine kadar geniş bir skalada kanunlar bulunuyor.

Hayvanlara işkence yapılması, hayvan üzerinden para kazanma amacıyla düzenlenen hayvan dövüşleri gibi olumsuz durumlar yaşandığında bu konunun muhatapları bazen hapis cezası bazense yüksek para cezaları alıyor.

İngiltere’de petshop açmak, belirli prosedürlerin olduğu ve hayvanların bakımı, yaşam koşulları ile ilgili her şeyin sıkı takip edildiği bir süreci kapsıyor. Ayrıca hayvanların türlerine ve cinslerine göre bir sene içinde ne kadar doğum yapabilecekleri de yasa çerçevesinde belirleniyor.

Hayvan hakları ile ilgili oldukça iyi ilerleme kaydetmiş ülkelerden biri de İsviçre’dir. Hayvanları korumak için yasal yaptırımların gücünden faydalanmak gerektiğinin farkında olan İsviçre’de hayvanlara kötü muamele eden veya hayvanları kapasitesinin üstünde çalıştırıp sağlıklarının bozulmasına yol açan hayvan sahipleri suçun kanundaki karşılığına göre para cezası ya da 3 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

İsviçre’de evcil hayvan sahibi olmanın da belirli kuralları bulunuyor. Örneğin; köpek sahibi olmak istediğinizde, karşınıza oldukça detaylı düzenlemeler çıkıyor ve köpeğe bakabilecek yeterlilikte olduğunuzun anlaşılabilmesi için köpeğe bakabileceğinizi belgeleyen bir sertifika almanız gerekiyor. Böylece, evcil hayvanların güvende olması ve hayatlarını düzgün bir şekilde idame ettirebilmeleri amaçlanıyor.

Hayvan hakları konusunda hassas olan ve sıkı yaptırım uygulayan ülkelerden biri de Avusturya’dır. 2004 yılında kabul edilen Avusturya Hayvan Hakları Kanunu, hayvanlar; insanların bakma sorumluluğunda olan ve insana eş canlılar olarak tanımlıyor. Bu kanun, özellikle hayvan ve insan eşitliğini vurgulaması ve diğer ülkelere de hayvan hakları kanunları düzenlemesinde örnek teşkil etmesi açısından çok önemlidir.

Avusturya’da da hayvan haklarını ihlal etmenin sonucunda yasaya göre para ya da hapis cezası alınıyor. Kanunu eyaletler uyguluyor ve tüm eyaletlerde temsilcilerin yer aldığı bir hayvan koruma konseyi bulunuyor.

Kaynak: İş Bankası Blog

Doğa Koruma İle İlgili Temel Kavramlar
Türkiye’nin Denizel Biyolojik Çeşitliliği
Özel Çevre Koruma ve Doğal Sit Alanları
Gölbaşı’nın endemik bitkisi Sevgi Çiçeği
Türkiye’nin Kelebekleri Arazi Rehberi