ÇED

ÇED
0 MADEN KANUNU

Maden Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde (KHK) değişiklik öngören kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre,…

ÇED
0 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ RAPOR FORMATI

ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYALARININ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA HAZIRLANMA ESASLARI Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi…

ÇED
0 ÇEVRE GÖREVLİSİ

Çevre Görevlisi adayları öncelikle kimlik, meslek, eğitim ve sertifika bilgilerini sisteme girerek Çevre Görevlisi Eğitimi’ne başvurur. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan…

ÇED
0 ÇED PROJE TANITIM DOSYASI

Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri Başlık Sayfası: Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları: Projenin…

ÇED
0 ÇED Yönetmeliği Uygulamaları

ÇED Yönetmeliği’ne Tabi Olduğu Halde Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Faaliyet Sahipleri Hangi Yaptırımlarla Karşılaşabilir? 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesinde; Gerçekleştirmeyi plânladıkları…

ÇED
0 ÇED GENEL FORMATI

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Genel Formatı Başlık Sayfası: Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numarası: Projenin adı: Proje için…

ÇED
0 ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına…