ÇEVRE CEZALARI

2019 Yılı Çevre Cezaları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ, 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Çevre Kanunu’na aykırı davranan kişi ve kuruluşlara uygulanacak çevre cezaları kapsamında, 2019 yılında kesilecek olan idari para cezaları, yeniden değerleme oranı olan % 23,73 oranında artırıldı.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.546 TL, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olanlara ise 3.093 TL idari para cezası uygulanacak. Belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara veya belgelerde tahrifat yapanlara ve sahte belge düzenleyenlere yönelik cezalar 12.373 TL olarak belirlendi.

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar, 72.197 TL ceza ödeyecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 144.404 TL olacak. Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tabi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlar ise 18.037 TL ödeyecek.

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlar; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlar 12.373 TL idari para cezası ile cezalandırılacak. Belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda bu ceza miktarı 18.559 TL olarak uygulanacak.

Gürültü ile ilgili verilecek çevre cezaları da arttırılmış oldu. Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 1.192 TL, ulaşım araçları için 3.600 TL, iş yerleri ve atölyeler için 12.025 TL, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 36.095 TL olacak.

Denizleri kirletenler 2019 yılında yüksek çevre cezaları ödemek zorunda kalacak. Yeni düzenlemeyle denizi kirleten tüm deniz araçlarına yönelik cezalar da groston başına büyük oranlarda artırıldı. Bu kapsamda, Foça’da 38.282 grostonluk deniz kirliliğine neden olan gemiye 1.644.742 TL, 4 kuruş ceza kesilmişti. Aynı durumun 2019 yılında gerçekleşmesi halinde bu ihlali yapan gemiye kesilecek ceza miktarı 25.713.550 TL olacak.

2019 Yılı Çevre Cezaları

2872 sayılı Kanunun 20. maddesinde yer alan para cezaları 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.