Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Duyuruları

Denizcilik Atıkları Uygulaması, 01 Mayıs 2020 tarihinde kullanıma açılıyor.

Gemilerden kaynaklanan atıklar için yapılması gereken bildirimler ve atık takibine ilişkin olarak kullanımda olan Gemi Atık Takip Sistemi (GATS) ve Mavi Kart Sistemi (MKS) ile ilgili olarak sahada yaşanan sorunların giderilmesi, sistemlerin iyileştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması amacıyla; GATS ve MKS uygulamaları tek bir çatı altında birleştirilerek Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) olarak geliştirilmiştir.

COVID-19 Salgını Süresince Egzoz Gazı Emisyon Ölçümlerine İlişkin Genelgeler

Koronavirüs (COVID-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçümlerine ilişkin 2020/10 ve 2020/11 sayılı Genelgeler yayımlanmıştır.

Bu bağlamda, 2020/10 Sayılı Genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan sokağa çıkmaları yasaklanmış vatandaşlarımıza ait araçların egzoz gazı emisyon ölçümleri, sokağa çıkma yasağı tarihinden itibaren ertelenmiştir. Egzoz gazı emisyon ölçümleri, yasaklama kaldırıldıktan sonraki 45 gün içerisinde yaptırılabilecektir.

Diğer araç sahipleri 2020/11 Sayılı Genelge kapsamında 6 Nisan – 6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ölçüm süreleri dolan vatandaşların üç ay içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecektir.

COVİD-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan COVID-19 salgını dünya çapında kısa sürede birçok ülkeye yayılarak çok sayıda insanın ölümüne neden olmuş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın (pandemi) ilan edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVID-19 virüsünün atıksu arıtma tesisinden veya atıksudan bulaştığına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı belirtilmektedir. Virüsün atıksuda varlığı ve etkileri hakkında çeşitli bilimsel çalışmalar yürütmekte olup, bu konuda henüz bir tespit ve gelişme kaydedilememiştir.

Bununla birlikte halkımızı sağlığının korunması ve COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Atıksu Arıtma Tesislerinde alınan tedbirlere ilave olarak salgın süresince;

  • Bitki ve yeşil alan sulamasında kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulanması,
  • Arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsu bölgesinde, su sporları ya da tahıl yıkama vb. faaliyetlere izin verilmemesi ya da dezenfeksiyon uygulanması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerine ve hijyen kurallarına uyulmasında gereken  hassasiyetin gösterilmesi,

hususunda “2020/13 Sayılı COVİD-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi” ile Valilikler talimatlandırılmıştır.

COVİD-19 hijyen malzeme atıkları genelgesi yayımlandı

Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 2020/12 Genelgesi yayımlandı.

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı koranavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede ülke sathında alınan tedbirler doğrultusunda, gündelik hayatta kullanılan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının uygun şekilde yönetiminin sağlanması gerekmektedir. 

Bu kapsamda hazırlanan 2020/12 sayılı Bakanlık Genelgesinde;
• Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerinde veya karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar ile kurum, kuruluş ve işletmelerin revir ve diğer tıbbi birimlerinde oluşan atıkların “tıbbi atık” olarak yönetilmeleri ve diğer atıklar ile karıştırılmamaları,
• Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra “diğer atık” kategorisinde “evsel atık” olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi,
• Evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, en az 72 saat süreyle oda veya balkonlarda bekletilmesi ve “diğer atık” kategorisinde evsel atık olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi hususlarında uygulamaya esas hükümler yer almaktadır.

Atık Yönetimi Bildirim, Beyan, Müracaat ve Belgelendirme İşlemleri

Ülkemizde görülen Covid-19 salgını nedeniyle tüm ülke sathında alınan tedbirler uyarınca yapılan düzenlemeler doğrultusunda; Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 15. maddesine dayanılarak düzenlenen ve bildirim/beyan/belgeleme yapılması öngörülen işlemler (Atık Yönetim Uygulaması /ATYÖN ile Atık Beyan Sistemi /TABS işlemleri hariç) için ilave süre verilmesi uygulamasına gidilmiştir.

Bu kapsamda; Atık Yönetimi Yönetmeliği ve atık yönetimine ilişkin ilgili diğer mevzuat uyarınca atık üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, belediyeler, plastik poşet üretenler ve piyasaya süren satış noktaları dâhil, genişletilmiş üretici sorumluluğuna tabi diğer tüm işletmelerce Bakanlığımıza/İl Müdürlüklerimize iletilmesi gereken bildirim/beyan/müracaat/belgelendirme işlemlerinin 31.05.2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Deniz Kirliliği ve Kaynakları
Deniz Araçlarından Kaynaklı Kirlilikler
Atık Beyan Sistemi Kullanım Kılavuzu
Tehlikeli Atıkların Yönetimi
Atık Kodları listesi