Maden Atıkları Yönetmeliği yayımlandı

Yönetmelik, madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, 15/07/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile, maden atıklarının karakterizasyonu, maden atık bertaraf tesislerinin sınıflandırılması ile maden atıklarının bertarafında dikkat edilmesi gereken teknik esaslar ile görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir.


 

Maden Atıkları Yönetmeliği


 

ATIK KODLARI LİSTESİ
ÇEVRE MEVZUATI
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE GÖREVLİSİ
ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
KATI ATIKLAR