Çevre İzni

çevre izni, çevre izin ve lisansları, gfb, e-çevre izni, e-çed, ÇED, çevresel etki değerlenirme

Atıklar
0 Atık Yönetimi

Atık Yönetimi Nedir? Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya…

Atıklar
0 Denizcilik Atıkları Uygulaması

“Denizcilik Atıkları Uygulaması” hakkındaki genelge yayımlandı Gemilerden kaynaklı atıklar sıkı takip altına alındı. Gemilerden kaynaklanan atıkların çevrim içi uygulamalar ile…

Çevre İzni
0 Online Çevre Uygulamaları

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında çeşitli hizmetlere ait uygulamadır. 11.05.2018…

ÇED
0 MADEN KANUNU

Maden Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde (KHK) değişiklik öngören kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre,…

ÇED
0 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ RAPOR FORMATI

ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYALARININ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA HAZIRLANMA ESASLARI Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi…

Atıklar
0 TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

Atıkların Yönetimine İlişkin Genel Çerçeve ve Yükümlülükler Bilindiği üzere, atık yönetimi mevzuatının temelini oluşturan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve atık…

ÇED
0 ÇEVRE GÖREVLİSİ

Çevre Görevlisi adayları öncelikle kimlik, meslek, eğitim ve sertifika bilgilerini sisteme girerek Çevre Görevlisi Eğitimi’ne başvurur. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan…

1 2