Denizcilik Atıkları Uygulaması

“Denizcilik Atıkları Uygulaması” hakkındaki genelge yayımlandı

Gemilerden kaynaklı atıklar sıkı takip altına alındı. Gemilerden kaynaklanan atıkların çevrim içi uygulamalar ile eş zamanlı takibi sağlanarak denizlerin korunması için daha sıkı tedbirler alınması amacıyla 8 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

Bakanlığın açıklamasına göre, Genelge ile; gemilerden kaynaklanan atık ya da yük artıklarının lisanslı bir atık kabul tesisine veya atık alım gemilerine verilmesi ve bertarafa gönderilmesine kadar olan tüm süreç Denizcilik Atıkları Uygulaması ile anlık ve çevrim içi olarak izlenecek, böylece, gemi kaynaklı oluşabilecek deniz kirliliklerinin de önlenmesi sağlanacaktır.

Limandan ayrıldıktan sonra aynı gün içerisinde faaliyetini tamamlayarak limana dönen ticari gemilere, sportif, gezi amaçlı kullanılan gemilere ve balıkçı gemilerine, limana döndükleri günü takip eden 48 saat içerisinde atıklarını Mavi Kart Sistemine işletmeleri, atık kabul tesisi veya atık alma gemisine atıklarını verme zorunluluğu getirilmiştir.

Atık motor yağı dışında atık üretecek bir donanımı bulunmayan deniz araçları ise genelge kapsamı dışına çıkarıldı, böylece küçük balıkçı tekneleri gibi deniz araçlarına kesilebilecek cezalar ve mağduriyetler de engellenmiştir.

Genelge ile, gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi için kullanılan Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi uygulamaları güncellenerek Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) adı altında tek bir uygulamada birleştirilmiş ve böylece bürokrasi azaltılmıştır.

Ayrıca uygulamaların birleştirilmesiyle atık transfer formu ve mavi kart basımı işlemleri de kaldırılmış, işlemlerin çevrim içi ortamda dijital olarak yürütülmesi ve eş zamanlı takip edilmesi sağlanmış, böylece kağıt kullanımı ve plastik kart kullanımları da ortadan kaldırılmıştır.

Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) ile gemi atıklarının takibi konusunda yetki devri yapılmış olan Belediyeler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri de aynı uygulama üzerinden gemilerin atık verme işlemlerini eş zamanlı takip edecek, gerekli denetimleri gerçekleştirebileceklerdir.

Marpol Sözleşmesi kapsamı dışında kalan yat ve tekne gibi küçük deniz araçlarının atıklarının takibini amaçlayan Mavi Kart Sistemi, Denizcilik Atıkları Uygulaması altında tamamen çevrim içi olarak yürütülecektir. Bu şekilde tekneler, en yakın kıyı tesisine giderek ücretsiz olarak mavi kart sistemine kayıt olabileceklerdir.

Deniz Kirliliği ve Kaynakları
Deniz Araçlarından Kaynaklı Kirlilikler
Atık Beyan Sistemi Kullanım Kılavuzu
Tehlikeli Atıkların Yönetimi
Atık Kodları listesi