Denizcilik Atıkları Uygulaması

Gemilerden kaynaklanan atıklar için yapılması gereken bildirimler ve atık takibine ilişkin olarak kullanımda olan Gemi Atık Takip Sistemi (GATS) ve Mavi Kart Sistemi (MKS) ile ilgili olarak sahada yaşanan sorunların giderilmesi, sistemlerin iyileştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması amacıyla; GATS ve MKS uygulamaları tek bir çatı altında birleştirilerek Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) olarak geliştirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 01.05.2020 tarihi itibariyle, eski Gemi Atık Takip Sistemi ile eski Mavi Kart Sistemi kapatılarak, tüm kıyı illerimizde DAU Uygulamasına geçilmesine karar verilmiştir.

Denizcilik Atıkları Uygulaması’na Geçiş Hakkında Esaslar

1. Gemi Atık Takip Sistemi ve Mavi Kart Sistemine erişim 01.05.2020 itibari ile kapanmış olup, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecek iş/işlemler, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden erişim sağlanacak olan Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) üzerinden yapılacaktır.

2. Gemiler için yapılması gerekli olan atık bildirimlerine, Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi üzerinden acenteler tarafından devam edilecektir.

3. Yönetmelik Ek-4 ve Ek-5’de yer alan Atık Transfer Formları, DAU içerisinde atık alım yükümlüleri tarafından oluşturulacaktır. Oluşturulan formların çıktısı alınacak, gerekli yerler imzalanacak ve gerektiğinde ibraz edilmek üzere gemi yetkilisi, atık alım gemisi işleticisi ve atık alım yükümlüsü tarafından saklanacaktır.

4. Atık Transfer Formlarının, DAU içerisinde oluşturulması esas olup; Atık Transfer Formu veya Mavi Kart Atık Transfer Formu oluşturulamaması durumunda, Ek-4 veya Ek-5 Atık Transfer Formlarının kullanılmasına ikinci bir talimata kadar devam edilecektir.

5. Mavi Kart Sistemi’ne daha önceden kaydedilmiş teknelere ilişkin iş/işlemlere mevcut Mavi Kart No.ları ile DAU üzerinden devam edilecektir.

6. Yeni tekne kayıtları, DAU üzerinden Mavi Kart No. üretilmesi suretiyle atık alım yükümlülerince herhangi bir bedel alınmadan yapılacaktır.

7. Atık alım yükümlülerinde bulunan ve herhangi bir tekneye verilmemiş mavi kartlar geçersiz olup, geri ödemesiz olarak İl Müdürlüklerine teslim edilecek ve İl Müdürlükleri tarafından imha edilecektir.

8. İl Müdürlükleri, Liman kullanıcıları onaylama, Atık Alım Gemisi oluşturma ve Atık Alma Gemisi için kullanıcıları onaylama yetkisine sahiptir.

9. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca; atık kabul tesisi onay belgesi olan tüm limanlar, muafiyet belgesi olan tüm limanlar, Madde 24 kapsamında atık kabul tesisi kurarak kendilerine yanaşan deniz araçlarına hizmet veren kıyı tesisleri ve lisanslı atık alma gemisi işleticileri, aşağıdaki bilgileri İl Müdürlüğüne bildirilecektir:

  • Tesis adı:
  • Tesis adresi:
  • Bağlı olduğu Liman Başkanlığı:
  • Tesis telefonu:
  • Tesis e-posta adresi:
  • Atık kabul tesisi ünite kapasiteleri (sintine suyu, atık yağ, pis su, çöp gb):
  • Tesis UNLOCODE numarası (varsa):
  • DAU’yu kullanacak sorumlu personelin TC kimlik numarası, adı, soyadı:

İl Müdürlükleri, kendi il sınırlarındaki tüm tesisler için yukarıdaki bilgileri toplayarak, tek bir e-posta ile, 25/04/2020 tarihine kadar denizcilik@csb.gov.tr eposta adresine ve resmi yazı ile Bakanlığa gönderecektir.

10.Madde 9’da belirtilen sorumlu personel, DAU’yu kullanabilmek için TC kimlik numarası ve şifresi ile EÇBS’ye kayıt olacaklardır.

11.Liman kullanıcısının değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda, Madde 9’da belirtildiği kapsamda, liman tarafından başvuru bağlı bulunulan İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

12.DAU üzerindeki bildirimler e-posta ile iletildiğinden dolayı, sistemi kullanacak tüm kullanıcıların e-postalarını düzenli olarak kontrol etmesi gerekmektedir.

13.DAU’ya girişte yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik olarak kullanıcılar tarafından denizcilik@csb.gov.tr e-posta adresine bildirimde bulunulacaktır.

14.DAU kullanımı hakkındaki yardım dokümanı, uygulamada sağ üst köşede yer almaktadır.

Deniz Kirliliği ve Kaynakları
Deniz Araçlarından Kaynaklı Kirlilikler
Atık Beyan Sistemi Kullanım Kılavuzu
Tehlikeli Atıkların Yönetimi
Atık Kodları listesi