Online Çevre Uygulamaları

Entegre Çevre Bilgi Sistemi 

Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında çeşitli hizmetlere ait uygulamadır. 11.05.2018 öncesine kadar “Online Çevre Bilgi Sistemi” kullanılıyorken yerini “Entegre Çevre Bilgi Sistemi” ne bırakmıştır.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi kapsamında bulunan online çevre uygulamaları; Atık Yönetim Uygulaması, Çevre Görevlisi, Çevre Danışmanlık Hizmetleri, Çevre Yönetim Birimi, e-Çevre İzinleri, BEKRA Bildirim Sistemi, PCB Envanter Kayıt Sistemi, Tehlikeli Atık Beyan Sistemi, Güvenlik Bilgi Formu, Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS), Atıksu Bilgi Sistemi, Ozon Tabakasını İncelten Gazların Kontrolü ve Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) olarak sıralanabilir.

Aşağıda yer alan linkten Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne erişebilirsiniz.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Giriş

Ambalaj Bilgi Sistemi 

Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesini, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasını ve ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi amacıyla yükümlülük getirilmiştir.

Lisanlı Firma (TAT,GKT) sistem girişleri ecbs.cevre.gov.tr adresinden; ekonomik işletme (Piyasaya Süren, Ambalaj Üreticisi, Tedarikçi) girişleri atikambalaj.csb.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

Aşağıda yer alan linkten Ambalaj Bilgi Sistemi’ne ulaşabilirsiniz.

Ambalaj Bilgi Sistemi Giriş

e-ÇED Sistemi 

ÇED yönetmeliği revizyonunun tamamlanmasının ardından Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi / e-ÇED devreye alınması ile; ÇED süreci Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ilgili modül üzerinden sisteme tanımlanmış, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleriyle e-imzalarını kullanarak ÇED başvurusu yapabilmektedirler.

e-ÇED Sistemi Giriş

Diğer Online Çevre Uygulamaları

Mavikart Gemiatık Takip Sistemi, Ulusal Atık Su İzleme Ağı, Ulusal Emisyon İzleme Ağı, Emisyon Ölçümleri Yönetim Sistemi, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Sistemi ile ilgili online çevre uygulamalarına aşağıda yer alan linklerden faydalanarak erişebilirsiniz.

Ayrıntılı ve güncel bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alabilirsiniz.

Tehlikeli Atık Yönetimi
Çevre Danışmanlık Firmaları
Çevre Cezaları
Çevre İzin ve Lisansları
Geri Kazanım Katılım Payı