ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ RAPOR FORMATI

ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYALARININ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA HAZIRLANMA ESASLARI

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 15’de belirtildiği üzere; açık alanda kullanılan ekipmanların gürültü düzeyi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 22/1/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik hükümlerine tabidir. Kullanılacak ekipmanların ses gücü düzeyi söz konusu Yönetmelikten bulunamıyorsa yapımcı firma tarafından gürültü kaynak üreticilerinin taahhüt ettiği ses gücü düzeyi bilgileri kullanılmalı ve raporda kaynak belirtilmelidir.

Gerek inşaat aşaması, gerekse işletme aşamasında, atmosferik yutuşun hesaba katılması durumunda gürültü düzeyine ilişkin hesaplamaların 4 oktav banda (500Hz- 1000Hz-2000Hz-4000Hz) göre aşağıda verilen örnek çerçevesinde yapılması,

Gürültü Kaynakları Ses

Gücü

Düzeyi

(dB)

Toplam 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
(Örnek) Kamyon 105 99 99 99 99
—– —- —-
  • Lp=Lw+10Log(Q/4πr2) formülünün kullanılarak aşağıda verilen tablonun oluşturulması,
Gürültü Kaynakları Mesafe Ses Basınç Düzeyi (dB)
(m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
(Örnek) Kamyon 50 57,04 57,04 57,04 57,04
100
250
500
1000
2000
—– —- —-
  • 500 Hz ile 4000 Hz frekans aralığında düzeltme faktörleri aşağıda verilmiştir.
Merkez Frekansı (Hz) Düzeltme Faktörü
500 -3,2
1000 0,0
2000 +1,2
4000 +1,0

 

Düzeltme faktörleri ile yapılan hesap sonucunda her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandı için ses düzeyleri bulunarak aşağıdaki tablonun oluşturulması (veya “inşaat makinelerinin çalışma frekans aralığı 500-4000 Hz aralığında olduğundan her bir noktanın ses basıncı düzeyi yaklaşık gürültü düzeyine eşdeğerdir.” ifadesinin raporda yer alması)Gürültü Kaynakları  

Mesafe

 

Ses Düzeyi

 

(dBA)

(m) 500 Hz 1000 Hz 2000

Hz

4000

Hz

(Örnek) Kamyon 50 53,84 57,04 58,24 58,04
100
250
500
1000
2000
—– —- —-
  • Her frekansa göre atmosferik yutuş değerlerinin Aatm=7.4.10-8 (f2.r/Q) formüle göre hesaplanarak aşağıdaki tablonun oluşturulması
Frekans (Hz) Mesafe (m) Atmosferik Yutuş
500 50

100

250

500

1000

2000

0,01

0,03

0,07

0,15

0,30

0,60

Atmosferik yutuş değerlerinin düşülmesinden sonra her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandındaki net ses düzeyi L=L-Aatm formülüne göre hesaplanarak aşağıdaki tablonun oluşturulması

Gürültü Kaynakları  

Mesafe

Ses Düzeyi (dBA) Toplam Ses
(m) 500 Hz 1000 Hz 2000

Hz

4000

Hz

Düzeyi (dBA)
(Örnek) Kamyon 50
100
250
500
1000
2000
—– —- —-

LT=Toplam         Ses  Düzeyi  (dBA)’nin      LT=10Log∑10Li/10 formülünden hesaplanarak bulunması

  • Eşdeğer Gürültü Düzeylerinin (Lgündüz=Leq) Leq=10Log∑10LT(i)/10 formülünden hesaplanarak aşağıdaki tablonun oluşturulması
Mesafe (m) Lgündüz (dBA)
50
100
250
500
1000
2000
4000

Elde edilen sonucun (Lgündüz) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 23 ile karşılaştırılması, aynı hesaplamaların işletme safhasında oluşabilecek gürültü düzeyi içinde yapılması ve madde 22 (a) bendi Tablo 4 ile karşılaştırılması (gecede çalışılacak ise, Lgece ye göre de değerlendirme yapılması),

Raporun titreşimle ilgili bölümünde; işletmeye geçtikten sonra çevresel titreşimle ilgili Yönetmelikte getirilen değerlendirme için ölçümlerin yapılacağının taahhüt edilmesi gerekmektedir.

Kaynak | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – 2018