Atıklar

atıklar, tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, katı atıklar

Atık Kodları
0

Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 07 01 Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve…

Atık Kodları
0

Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 06 01 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan…

Atık Kodları
0

Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 05 01 Petrol Rafinasyon…

Atık Kodları
0

Tarım, Bahçıvanlık, Su Kültürü, Ormancılık, Avcılık Ve Balıkçılık, Gıda Hazırlama Ve İşlemeden Kaynaklanan Atıklar 02…

Atık Kodları
0

Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar 01…

Atıklar
0

Atık Tanımı: Standart dışı ürünler, sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürünler, niteliği bozulmuş ya da…

1 4 5 6