05-Atık Kod Grubu

Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

05 01 Petrol Rafinasyon Atıkları
05 01 02* Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları A
05 01 03* Tank dibi çamurları A
05 01 04* Asit alkil çamurları A
05 01 05* Petrol döküntüleri A
05 01 06* İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar A
05 01 07* Asit ziftleri A
05 01 08* Diğer ziftler A
05 01 09* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar M
05 01 10 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
05 01 11* Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar A
05 01 12* Yağ içeren asitler M
05 01 13 Kazan besleme suyu çamurları
05 01 14 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 01 15* Kullanılmış filtre killeri A
05 01 16 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
05 01 17 Bitüm
05 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
05 06 Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
05 06 01* Asit ziftleri A
05 06 03* Diğer ziftler A
05 06 04 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar
05 07 Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar
05 07 01* Cıva içeren atıklar M
05 07 02 Kükürt içeren atıklar
05 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;
a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.


ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC)


ATIK YÖNETİMİ
TEHLİKELİ ATIK ÜRETEN ENDÜSTRİYEL TESİSLERİN SORUMLULUKLARI
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)
KÜTLE DENGE SİSTEMİ (KDS) UYGULAMASI
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI