Atıklar

atıklar, tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, katı atıklar

Atık Kodları
0

Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları (Evsel Atıklar ve Benzer Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar) …

Atık Kodları
0

İnsan ve Hayvan Sağlığı ve/veya Bu Konulardaki Araştırmalardan Kaynaklanan Atıklar (Doğrudan Sağlığa İlişkin Olmayan Mutfak…

Atık Kodları
0

Listede Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Atıklar 16 01 Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü…

Atık Kodları
0

Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Şekillendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar 12 01 Metallerin…

Atık Kodları
0

Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanması İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar; Demir Dışı Hidrometalurji…

Atık Kodları
0

Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 10 01 Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19…

Atık Kodları
0

Astarlar (Boyalar, Vernikler ve Vitrifiye Emayeler), Yapışkanlar, Macunlar ve Baskı Mürekkeplerinin Üretim, Formülasyon, Tedarik ve…

1 3 4 5 6