06-Atık Kod Grubu

Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

06 01 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 01 01*Sülfürik asit ve sülfüröz asitA
06 01 02*Hidroklorik asitA
06 01 03*Hidroflorik asitA
06 01 04*Fosforik ve fosforöz asitA
06 01 05*Nitrik asit ve nitröz asitA
06 01 06*Diğer asitlerA
06 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 02 Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 02 01*Kalsiyum hidroksitA
06 02 03*Amonyum hidroksitA
06 02 04*Sodyum ve potasyum hidroksitA
06 02 05*Diğer bazlarA
06 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 03 Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 03 11*Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlarM
06 03 13*Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlarM
06 03 1406 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 15*Ağır metal içeren metal oksitlerM
06 03 1606 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
06 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 04 06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar
06 04 03*Arsenik içeren atıklarM
06 04 04*Cıva içeren atıklarM
06 04 05*Başka ağır metaller içeren atıklarM
06 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 05 İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
06 05 02*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
06 05 0306 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
06 06 Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 06 02*Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklarM
06 06 0306 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar
06 06 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 07 Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar
06 07 01*Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklarM
06 07 02*Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbonA
06 07 03*Cıva içeren baryum sülfat çamuruM
06 07 04*Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asitiA
06 07 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 08 Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 08 02*Zararlı silikonlar içeren atıklarM
06 08 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 09 Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
06 09 02Fosforlu cüruf
06 09 03*Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıklarıM
06 09 0406 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 09 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 10 Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 10 02*Tehlikeli maddeler içeren atıklarM
06 10 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 11 Anorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar
06 11 01Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 11 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 13 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar
06 13 01*Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositlerA
06 13 02*Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)A
06 13 03Karbon siyahı
06 13 04*Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklarA
06 13 05*KurumA
06 13 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;
a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.


ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC)


ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)
ELEKTRONIK ATIKLAR (E-ATIK)
GERİ DÖNÜŞÜM