02-Atık Kod Grubu

Tarım, Bahçıvanlık, Su Kültürü, Ormancılık, Avcılık Ve Balıkçılık, Gıda Hazırlama Ve İşlemeden Kaynaklanan Atıklar

02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar
02 01 01 Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
02 01 02 Hayvan dokusu atıkları
02 01 03 Bitki dokusu atıkları
02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
02 01 06 Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar
02 01 07 Ormancılık atıkları
02 01 08* Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar M
02 01 09 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları
02 01 10 Atık metal
02 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 02 Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar
02 02 01 Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar
02 02 02 Hayvan dokusu atığı
02 02 03 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 02 04 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 03 Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar
02 03 01 Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
02 03 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
02 03 03 Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar
02 03 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 03 05 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar
02 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 04 Şeker üretiminden kaynaklanan atıklar
02 04 01 Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak
02 04 02 Standart dışı kalsiyum karbonat
02 04 03 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 05 Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar
02 05 01 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 05 02 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 06 Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar
02 06 01 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 06 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
02 06 03 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 07 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar
02 07 01 Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar
02 07 02 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar
02 07 03 Kimyasal işlem atıkları
02 07 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 07 05 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

 

Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;
a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.


ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC)


ATIKLAR
TEHLİKELİ ATIK ÜRETEN ENDÜSTRİYEL TESİSLERİN SORUMLULUKLARI
SAĞLIK KURULUŞLARINDA ORTAYA ÇIKAN TEHLİKELİ ATIKLAR
KATI ATIKLAR
AMBALAJ ATIKLARI