01-Atık Kod Grubu

Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar

01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 01 01Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 01 02Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 03 Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
01 03 04*Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıklarıA
01 03 05*Tehlikeli madde içeren diğer maden atıklarıM
01 03 0601 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları
01 03 07*Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarM
01 03 0801 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar
01 03 0901 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur
01 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
01 04 Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar
01 04 07*Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklarM
01 04 0801 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları
01 04 09Atık kum ve killer
01 04 1001 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar
01 04 1101 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar
01 04 1201 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar
01 04 1301 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar
01 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
01 05 Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları
01 05 04Temizsu sondaj çamurları ve atıkları
01 05 05*Yağ içeren sondaj çamurları ve atıklarıM
01 05 06*Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıklarıM
01 05 0701 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 0801 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;
a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.


ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC)


ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)
ELEKTRONIK ATIKLAR (E-ATIK)
GERİ DÖNÜŞÜM