03-Atık Kod Grubu

Ahşap İşleme ve Kağıt, Karton, Kağıt Hamuru, Panel(Sunta) ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
03 01 01 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları
03 01 04* Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar M
03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
03 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
03 02 Ahşap Koruma Atıkları
03 02 01* Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler A
03 02 02* Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler A
03 02 03* Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler A
03 02 04* Anorganik ahşap koruyucu maddeler A
03 02 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları M
03 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları
03 03 Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar
03 03 01 Ağaç kabuğu ve odun atıkları
03 03 02 Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
03 03 05 Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
03 03 07 Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar
03 03 08 Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar
03 03 09 Kireç çamuru atığı
03 03 10 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru
03 03 11 03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
03 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;
a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.


ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC)


AMBALAJ
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ
PLASTİKLERİN KULLANIMI VE TEHLİKELERİ
GERİ DÖNÜŞÜM