Atıklar

atıklar, tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, katı atıklar

Atıklar
0

Ülkemizde günlük kişi başına ortalama1.38 kg katı atık oluşmaktadır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.3.1991 tarih…

Atıklar
0

Çevre bilinci gelişmiş olduğu ülkelerde yasa ve yönetmelikler ile atıkların kontrolünü zorunlu hale getirilmiştir. Atıkların…

Atıklar
0

Bitkisel Yağ Atıkları 1-Soap-Stock: Bitkisel yağ rafine sanayiinden kaynaklanmaktadır. 2-Tank Dibi Tortular: Bitkisel yağ depolanan…

Atıklar
0

Atıkların geri kazanım veya nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmasından önce biriktirilmesini düzenleyen “Atık Ara Depolama Tesisleri…