TEHLİKELİ ATIK BERTARAFI

Birçok tehlikeli atık yada tehlikeli kimyasal, risklerini azaltacak bazı önlemler alınarak kullanılabilir. Atıldıklarında bu maddeler kullanıcılar tarafından kontrol edilemezler. Bu maddelerle direk yada dolaylı olarak temasta bulunan canlıların zarar görmesine neden olabilir. Bu sebeple risklerinden dolayı, tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak uygun şekilde toplanıp işlem görmelidir.

Tehlikeli atıklar değerlendirilirken aşağıdaki metotlar uygulanır
• Kaynakta azaltma/önleme: Atıklardan kaçınmanın en iyi yolu, kaynağında üretilmemesi veya en az atık üretilmesidir.
• Geri dönüşüm: Atıkların tamamının veya içindeki kullanılabilir maddelerin geri kazanımı yada tekrar kullanılmasıdır (atık yağ geri kazanımı gibi).
• Arıtma: Atıklar fiziksel, biyolojik yada kimyasal arıtma ile atık tehlikesiz veya daha az tehlikeli hale getirilebilir.
• Bertaraf: Atık oluşumunun kaçınılmaz olduğu ve yukarıda belirtilen işlemlerin uygulanamadığı durumlarda değerlendirilemeyen atıklar yakma, depolama gibi metotlarla bertaraf edilir.

Alternatif Bertaraf Yöntemleri
• Kullanılmış yağlar,
• Kullanılmış lastikler,
• Plastik maddeler,
• Boya artıkları
• Bazı atık solventler
• Bakanlığın uygun gördüğü atıklar,
Çimento Fabrikaları, Kireç Fabrikaları gibi lisanslı tesislerde ilave yakıt olarak kullanılabilir.

Tehlikeli Atıkların Ara Depolanması
Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf/geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans alınması zorunludur.
Ara depolama ve işleme tesislerinde;
– Giriş, depolama ve çalışma kısımları,
– Yangın söndürme sistemleri,
– Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri,
– Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban, nötralizan bulunur.

TEHLİKELİ ATIKLAR
ATIK YÖNETİMİ
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)
ATIK KODLARI LİSTESİ
ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU