SAĞLIK KURULUŞLARINDA ORTAYA ÇIKAN TEHLİKELİ ATIKLAR

Sağlık Kuruluşlarında Ortaya Çıkan Radyoaktif Atıklar
Radyoaktif atıklar hakkında Tıbbi Atıkları Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanmaz. Bu atıkların bertarafı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı doğrultusunda yapılır.

Hastane Atık Minimizasyonu
Atık miktarını azaltma politikaları ve uygulamaları: Kaynakta azaltım Azaltım uygulamaları: daha az atık veya tehlikeli atık oluşmasını sağlayacak metotların ve ürünlerin kullanılmasının sağlanması. Temizlik için kimyasal yerine fiziksel metotların kullanılması (örnegin, kimyasal yerine buharlı dezenfektasyon uygulanması) Ürünlerin gereksiz yere kullanılmasının önlenmesi, (örnegin bakım ve temizlik işlemleri) Hastane genelinde yönetim ve kontrol ölçümlerinin uygulanması Tehlikeli kimyasalların tek yerden alınması · Saglık kurulusu içerisinde kullanılan kimyasalların akışının, ham madde olarak girişinden tehlikeli atık olarak çıkışına kadar dikkatle izlenmesi.

İlaçların ve Kimyasal Ürünlerin Depolanması
-Bir seferde büyük miktarlar yerine sık sık küçük miktarda alınması (kararsız kimyasallar için geçerlidir).
-Bir ürünü kullanmaya en eski olanından başlanması.
-Her konteynırın sonuna kadar doldurulması -Yeni gelen her ürünün düzenli olarak son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi.
-Depolamanın dikkatli bir şekilde yapılması son kullanım tarihi büyük miktarda geçmiş ilaç ve kimyasalların harcanmasını önleyecek ve atıklar için kullanılacak paketleme miktarını düşürecektir. Küçük miktarlardaki kimyasal atıkların bertarafı kolay ve ucuz olması yanında atık miktarı çoğaldıkça bunların bertaraf maliyeti daha yüksek özel arıtma işlemleri gerektirecektir. Bu da atık miktarının azaltılmasının en uygun çözüm olduğunu gösterir.
-Atık azaltımı sayesinde, atığı üreten kaynak hammadde alımında ve oluşan atıkların arıtımında bertaraf maliyetinin düşmesi ve oluşan tehlikeli atıkların riskinin azalması açısından her zaman kazançlı olacaktır.

Bütün tıbbi personel yukarıda belirtilen atık azaltma prosedürleri ve tehlikeli atıkların yönetimi konusunda eğitim almalıdır. Bu durum özellikle tehlikeli atıkları en çok oluşturan departmanlar için geçerlidir. ilaçları ve kimyasalları satan firmalarda atık azaltma programının bir parçası olmalıdır. Bu sağlık kuruluşlarının küçük siparişleri hızlı bir şekilde ulaştırabilen, açılmamış paket kimyasalları tekrar kabul eden ve oluşacak tehlikeli atıklar için atık bertaraf tesisleri önerebilecek firmalardan bu tip ürünleri satın almayı seçerek onları teşvik edilmesiyle mümkündür. Atığın zehirlilik oranının azaltılmasında arıtım ve bertaraf ile ilgili sorunları azaltacak bir çözümdür.

TIBBİ ATIKLAR
ATIK YÖNETİMİ
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)
ATIK KODLARI LİSTESİ
ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU