11-Atık Kod Grubu

Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanması İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar; Demir Dışı Hidrometalurji

11 01 Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama)
11 01 05* Sıyırma asitleri (parlatma asitleri) A
11 01 06* Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler A
11 01 07* Sıyırma bazları A
11 01 08* Fosfatlama çamurları A
11 01 09* Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
11 01 10 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri
11 01 11* Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları M
11 01 12 11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları
11 01 13* Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları M
11 01 14 11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları
11 01 15* Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar M
11 01 16* Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri A
11 01 98* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
11 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
11 02 Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalürjik İşlenmesinin Atıkları
11 02 02* Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları A
11 02 03 Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları
11 02 05* Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar M
11 02 06 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları
11 02 07* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
11 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
11 03 Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri
11 03 01* Siyanür içeren atıklar A
11 03 02* Diğer atıklar A
11 05 Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları
11 05 01 Katı çinko
11 05 02 Çinko külü
11 05 03* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
11 05 04* Iskarta flaks malzemeler A
11 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;
a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.


ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC)


ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)
TEHLİKELİ ATIKLAR
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
GERİ DÖNÜŞÜM