ÇEVRİMİÇİ ÇED SÜRECİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (e-ÇED)

e-ÇED
ÇED yönetmeliği revizyonunun tamamlanmasının ardından Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi / e-ÇED devreye alınması ile; ÇED süreci Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ilgili modül üzerinden sisteme tanımlanmış, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleriyle e-imzalarını kullanarak ÇED başvurusu yapabilmektedirler. ÇED Süreci içerisinde evrak akışı elektronik ortamda gerçekleşeceği için evrak havaleleri ve postada yaşanan zaman kayıpları da ortadan kaldırılmıştır.

ÇED Yönetmeliğinin uygulamasında 180 iş günü olan ÇED Süreci 60 iş gününe düşürülmüştür. ÇED sürecinin her aşamasında Proje sahibi (yatırımcılar) kısa mesaj (SMS) ve e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir. Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi ile i-Pad ve Android uygulaması da yapılmış olup akıllı telefon ve tabletlerden harita üzerinde «ÇED Olumlu» ve «ÇED Gerekli Değildir» kararı alan faaliyetler izlenebilmektedir. ÇED başvurularının e-imza kullanarak güvenli ve kolay bir şekilde yapılması sayesinde, ülke genelinde faaliyetlerin ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir kararı alıp almadığı kolaylıkla izlenebilecektir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete: 03.10.2013 | Sayısı : 28784)

Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sisteminin devreye alınmasıyla ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyalarının kâğıda basılı doküman olarak hazırlanmasına gerek duyulmaması sayesinde, yıllık olarak yaklaşık 61.500.000 adet A4 kâğıdından tasarruf edilmekte, böylece yaklaşık olarak 50 hektar ağaçlandırmadan elde edilen yutak alan kapasitesine eşdeğer 1.000 ton CO2 eşdeğerinde emisyon salınımı engellenmektedir. Bu sayede elde edilecek 300 ton kağıt tasarrufu ile yıllık olarak; 5.100 adet ağaç kesilmesi engellenmiş, 132.000 ton temiz su ve 2.280.000 kWh enerji israf edilmemesi sağlanmış olmaktadır.

Çevre İzin ve Lisansları / e-Çevre uygulaması ile birlikte e-ÇED uygulaması da elektronik ortamda depolanan verilerin etkin analizlerini sağlayabilecektir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci dünyada bütüncül – önleyici çevresel planlama konusunda kullanılmakta olan en etkin çevre yönetimi aracıdır. Faaliyetlerin çevresel etkileri, faaliyetin etki sahasında bulunan insanlara halkın katılım toplantısı ile anlatılmakta, olumlu ve olumsuz görüşler süreci doğrudan etkilemektedir. Türkiye’de 1993 yılından bugüne etkin olarak uygulanan ÇED değerlendirmesi, çevre izni/çevre izin ve lisansları ile işyeri açma ruhsatlarının alınmasında son derece önemlidir.

03/10/2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, 01 Kasım 2013 tarihinden itibaren yapılacak olan ÇED işlemlerine ilişkin başvurular “Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (e-ÇED)” üzerinden yapılacaktır.

Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi / e-ÇED

ÇED İstatistikleri, Çevresel İzin ve Lisans İstatistikleri ve Çevresel Denetim İstatistikleri 23/12/2011 tarihli 2011/2630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Resmi İstatistik Programı (RİP) 2012-2016 kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunmakta olup, İstatistikler “Ulusal Veri Yayınlama Takvimi (UVYT)” doğrultusunda yayınlanmaktadır.

ÇED GENEL FORMATI
ÇEVRİMİÇİ ÇED SÜRECİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (e-ÇED)
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) YÖNETMELİĞİ
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)
ÇED Yönetmeliği Uygulamaları