ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) YÖNETMELİĞİ

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan faaliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na /Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, ÇED Raporu hazırlatıp sunmakla yükümlüdürler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, yürürlüğe giren yeni ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan değişiklikleri aşağıda belirtilen 3 madde ile özetlemektedir;
– Avrupa Birliği ÇED Direktifi ile sınıraşan ÇED hariç, uyumlaştırma sağlanmıştır.
– Uygulamalardaki sıkıntılar dikkate alınarak ek-1 ve ek-2 listelerinde düzenlemeler yapılmıştır.
– Yönetmeliğin daha anlaşılır ve uygulanabilir olması için ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
– AVM’lerin ÇED Yönetmeliğinden muaf olması söz konusu değildir. AVM’ler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyalarının değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunulması gerekmektedir.
– Golf tesisleri, alan sınırlaması kaldırılarak ÇED Yönetmeliği kapsamına alınmıştır.
– Kurulu gücü 25 MWm olan HES projeleri yapılan değişiklik ile bu değer 10 MWm indirilmiştir.
– Dip tarama projeleri deniz ve göllerin temizlenmesi amacıyla yapıldığından, 50.000 m3 sınırına çekilerek ÇED Yönetmeliğine tabiidir.
– Hastaneler ve diyaliz merkezleri ÇED Yönetmeliği kapsamından çıkarılmıştır.
– Toplu konut projelerinin ÇED Yönetmeliğinden muaf olması söz konusu olmayıp, 500 konut ve üzeri ÇED Yönetmeliğine tabiidir.
– Demiryolları ile ilgili muafiyet söz konusu olmayıp ÇED Yönetmeliğine kapsamına alınmıştır.
– Göl hacmi 10.000.000 m3 ve 5.000.000 m3 baraj veya göletler ne amacıyla kullanılırsa kullanılsın ÇED Yönetmeliğine tabiidir.
– 100.000.000 m3 su aktarma projeleri AB direktifinden uyarlanmıştır.
– Seramik, 1000 ton/yıl ve üzeri ÇED yönetmeliğine tabidir.
– Beyaz eşya boyama ile ilgili madde kapsamında tank hacmi artırılarak yönetmelik kapsamına alınmıştır. Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.

ÇED yönetmeliği ile, toplam ısıl gücü 300 MWt altındaki (yaklaşık 100 MWe) termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri ÇED uygulanmasından muaf tutuldu. Yenilenebilir enerji kaynakları için kurulacak rüzgar ve güneş santrallerinin gücüne göre ÇED durumu yeniden tanımlandı ve ifadeler genişletildi. Golf tesisleri, alan sınırlaması kaldırılarak ÇED Yönetmeliği kapsamına alındı. HES projeleri gözetilen kriter, 25 megavattan 10 megavat kurulu güce indirildi. Dip tarama projeleri deniz ve göllerin temizlenmesi amacıyla yapıldığından, 50 bin metreküp sınırına çekilerek ÇED Yönetmeliğine tabii olacak.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 25.11.2014 | Sayısı : 29186


ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)
ÇED PROJE TANITIM DOSYASI
ÇED GENEL FORMATI
ÇED Yönetmeliği Uygulamaları
ÇEVRİMİÇİ ÇED SÜRECİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (e-ÇED)