Atık Kodları

Atık Kodları
0 07-Atık Kod Grubu

Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 07 01 Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 07…

Atık Kodları
0 06-Atık Kod Grubu

Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 06 01 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 06 01 01* Sülfürik…

Atık Kodları
0 05-Atık Kod Grubu

Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 05 01 Petrol Rafinasyon Atıkları 05 01 02* Tuz…

Atık Kodları
0 04-Atık Kod Grubu

Deri, Kürk ve Tekstil Endüstrilerinden Kaynaklanan Atıklar 04 01 Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 04 01 01 Sıyırma ve…

Atık Kodları
0 03-Atık Kod Grubu

Ahşap İşleme ve Kağıt, Karton, Kağıt Hamuru, Panel(Sunta) ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 03 01 Ağaç İşlemeden ve Sunta ve…

Atık Kodları
0 02-Atık Kod Grubu

Tarım, Bahçıvanlık, Su Kültürü, Ormancılık, Avcılık Ve Balıkçılık, Gıda Hazırlama Ve İşlemeden Kaynaklanan Atıklar 02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri…

Atık Kodları
0 01-Atık Kod Grubu

Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar 01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar…