Atık Kodları

Atık Kodları
0 ATIK KODLARI LİSTESİ

ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC) 01-Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya…

Atık Kodları
0 20-Atık Kod Grubu

Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları (Evsel Atıklar ve Benzer Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar)  20 01 Ayrı Toplanan Fraksiyonlar…

Atık Kodları
0 19-Atık Kod Grubu

Atık Yönetim Tesislerinden, Tesis Dışı Atık Su Arıtma Tesislerinden ve İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım için Su Hazırlama Tesislerinden Kaynaklanan…

Atık Kodları
0 18-Atık Kod Grubu

İnsan ve Hayvan Sağlığı ve/veya Bu Konulardaki Araştırmalardan Kaynaklanan Atıklar (Doğrudan Sağlığa İlişkin Olmayan Mutfak ve Restoran Atıkları Hariç) 18…

Atık Kodları
0 17-Atık Kod Grubu

İnşaat ve Yıkım Atıkları (Kirlenmiş Alanlardan Çıkartılan Hafriyat Dahil) 17 01 Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik 17 01 01 Beton…

Atık Kodları
0 16-Atık Kod Grubu

Listede Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Atıklar 16 01 Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış…

Atık Kodları
0 15-Atık Kod Grubu

Atık Ambalajlar; Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Emiciler, Silme Bezleri, Filtre Malzemeleri ve Koruyucu Giysiler 15 01 Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış…

Atık Kodları
0 14-Atık Kod Grubu

Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve İtici Gazlar (07 ve 08 Hariç) 14 06 Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici…

Atık Kodları
0 12-Atık Kod Grubu

Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Şekillendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar 12 01 Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik…

Atık Kodları
0 11-Atık Kod Grubu

Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanması İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar; Demir Dışı Hidrometalurji 11 01 Metal ve Diğer…

Atık Kodları
0 10-Atık Kod Grubu

Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 10 01 Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç) 10 01 01 (10…

Atık Kodları
0 09-Atık Kod Grubu

Fotoğraf Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları 09 01 01* Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları A 09…

Atık Kodları
0 08-Atık Kod Grubu

Astarlar (Boyalar, Vernikler ve Vitrifiye Emayeler), Yapışkanlar, Macunlar ve Baskı Mürekkeplerinin Üretim, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İftk) Kaynaklanan Atıklar 08…

1 2