ATIK YAĞLARIN SINIFLANDIRILMASI

1. Kategori Atık Yağ: Bu kategoride yer alan atık yağlardaki PCB, toplam halojen ve ağır metal gibi kirleticiler aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin altındadır. Bu kategorideki atık yağların öncelikle rejenerasyon ve rafinasyon yolu ile geri kazanımlarının sağlanması gerekmektedir. Bu kategorideki yağlar 21. Maddede belirtilen koşullar nedeniyle enerji geri kazanımı amacıyla kullanılabilir.

2. Kategori Atık Yağ: Bu kategorideki atık yağlar Bakanlıktan lisans almış tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanıma uygun atık yağlardır. Ancak klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri aşılmayan endüstriyel atık yağların rejenerasyon ve rafinasyon yoluyla geri kazanımı mümkündür.

3. Kategori Atık Yağ: Bu kategoride yer alan atık yağlardaki ağır metaller aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin üzerindedir. Klorür ile toplam halojenler 2000 ppm’in, PCB ise 50 ppm’in üzerindedir. Rejenerasyon ve rafinasyona uygun olmayan, yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan ve lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır.

(1) Atık yağlarda PCB analizi TS EN 12766-1, TS EN 12766-2, TS EN 12766-3, izolasyon sıvılarında ise TS EN 61619’a göre yapılacaktır. PCB ölçümleri Bakanlığın uygun bulması halinde sektörel bazda yapılabilir.

Kirleticiler Müsade Edilen Sınır Değerleri (I.Kategori Atık Yağ) Müsade Edilen Sınır Değerleri (II.Kategori Atık Yağ) Müsade Edilen Sınır Değerleri (III.Kategori Atık Yağ)
Arsenik < 5 ppm Max.       5 ppm >       5 ppm
Kadmiyum < 2 ppm Max.       2 ppm >       2 ppm
Krom < 10 ppm Max.     10 ppm >     10 ppm
Klorür Max. 200 ppm Max.  2000 ppm > 2000 ppm
Kurşun < 100 ppm Max.   100 ppm >   100 ppm
Toplam Halojenler  Max. 200 ppm  Max. 2000 ppm  > 2000 ppm
Poliklorlubifeniller (PCB)(1) Max.   10 ppm Max.     50 ppm > 50 ppm
Parlama Noktası Min. 38 C Min. 38 C

Hangi Atık Yağ Hangi Kategoriye Girer
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan atık yağ kategori belirleme çalışmaları neticesinde genel olarak:
• Makine yağlama yağları 1. Kategori
• Motor yağları (Araçlardan) 2. Kategori oarak belirlenmiştir.
(Bu çalışma ülke genelinden numuneler alınarak yapılmış olup bu numunelerin analizlerinin sonuçları çoğunlukla karşısında belirtilen kategoride çıkmıştır. Bir atık yağın analiz sonucu illaki bu çalışma sonucu belirtilen kategoride çıkacak diye bir kural yoktur. Örneğin az kirlenmiş bir motor yağı 1. kategori çıkabilir.)

Atık Yağların Kod Numarası Nasıl Belirlenir
Atık yağlar Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin Ek-4’ünde Yer Alan Atık Listesinde ’nde

“12- Metallerin ve plastiklerin fiziki ve mekanik yüzey işlemlerinden ve şekillendirilmesinden kaynaklanan atıklar”
“13-Yağ ve Sıvı Yakıt Atıkları” kapsamında tehlikeli atık olarak tanımlanmaktadır.

Atık yağlara atık kodu verilirken oluşum kaynağına göre bu başlıklar altındaki kod numaralarına bakılır ve uygun kod numarası belirlenir. Örneğin araçların yağ değişiminden kaynaklanan atık yağların kod numarası ; 13 02 05 :” Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları” dır.

Atık Yağların Kullanım Alanları
Kapsamda yer alan yağlar Yönetmelikle 3 kategoriye ayrılmıştır.
I. Kategori Atık Yağlar : Ürün ve enerji geri kazanımı yapılabilir.
II. Kategori Atık Yağlar: Enerji geri kazanımı yapılabilir. Klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri aşılmayan endüstriyel yağların ürün geri kazanımı da yapılabilir.
III. Kategori Atık Yağlar: Tehlikeli atık yakma tesislerinde bertaraf edilmelidir.

ATIK YAĞLARIN GERİ KAZANIMI
ATIK BEYANI
ATIK YAĞ ÜRETİCİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ATIK YÖNETİMİ
ÇEVRE KİRLİLİĞİ