Atıklar

atıklar, tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, katı atıklar

Atıklar
0 NÜKLEER ENERJİ VE RADYOAKTİF ATIKLAR

Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucunda büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. Ağır atom çekirdeklerinin nötronlarla bombardımanı sonucunda bu çekirdeklerin parçalanması sağlanabilir; bu…

Atıklar
0 KATI ATIKLAR

Ülkemizde günlük kişi başına ortalama1.38 kg katı atık oluşmaktadır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de…

Atıklar
0 HURDA ATIK

Çevre bilinci gelişmiş olduğu ülkelerde yasa ve yönetmelikler ile atıkların kontrolünü zorunlu hale getirilmiştir. Atıkların toplanması ve depolanması sistematik hale…

Atıklar
0 GERİ KAZANIM

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil bir ham maddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil…

Atıklar
0 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerden kaynaklanan tehlikeli atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması…

Atıklar
0 ELEKTRONIK ATIKLAR (E-ATIK)

Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atıkları Elektronik atıklar olarak adlandırılan veya kısaca E-atık adı verilen malzemeler; atık konumunda olan elektrikli ve…

Atıklar
0 BİTKİSEL ATIK YAĞLAR

Bitkisel Yağ Atıkları 1-Soap-Stock: Bitkisel yağ rafine sanayiinden kaynaklanmaktadır. 2-Tank Dibi Tortular: Bitkisel yağ depolanan tank sistemlerinden kaynaklanmaktadır 3-Yağlı Topraklar:…

Atıklar
0 ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASI

Düzenli Depolama Tesisi: Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğinde, atıkların oluştuğu tesis içinde geri kazanım, ön işlem veya bertarafa gönderilmek üzere…

1 2 3 4 5 7