YAPI KAYIT BELGESİNİN KULLANIM YERLERİ

1-) İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

2-) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

3-) İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

4-) Yapı Kayıt Belgesi işyeri açma ruhsatı başvurusu için kullanılabilir mi?
Kullanılabilir.

5-) Yapı Kayıt Belgesi alan kişi bu belge ile yapının satışını yapabilir mi?
Bu belge alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi durumunda kendi bağımsız bölümünü satılabilir.

6-) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

HAZİNEYE VE BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILAR

1-) Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

2-) Hazine adına kayıtlı 2B kapsamındaki taşınmaz üzerine yapılan yapı için de Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek mi?
Evet, 2B kapsamında olması Yapı Kayıt Belgesi alınmasına engel teşkil etmemektedir.

3-) İmar Barışı kapsamında Hazine taşınmazını satın almak için ne yapmak gerekiyor?
Öncelikle hazine taşınmazı üzerinde bulunan yapı için Yapı Kayıt Belgesi alınmalıdır. Daha sonra satışı mümkün olan taşınmazlar talep üzerine rayiç değer üzerinden Bakanlığımızca hak sahiplerine satılacaktır.

4-) Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alanlarda (sit alanı, kıyı kenarın deniz tarafında kalan yerler) Yapı Kayıt Belgesi için başvuruyu Bakanlık mı yoksa kullanan mı yapacak. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra ecri misil alınmaya devam edilecek mi?
Bu alanı kullanan müracaatta bulunacak. Mevcut m² üzerinden ecri misil alınmaya devam edilecek.

5-) Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere, Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILAR

1-) Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?
-Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar,
-Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar
-3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar

2-) Kanunun uygulanmayacağı İstanbul tarihi yarımada içindeki yerler nerelerdir?
Fotoğrafta kırmızı ile gösterilen alanda Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir.

3-) Hazineye ait taşınmazın sosyal donatı için kesin tahsisli olup olmadığı bilgisi nereden alınacaktır?
Hazineye ait taşınmazın tahsis bilgisi Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya taşra teşkilatlarından alınacaktır.

İmar Barışı
İmar Barışı Başvurusu
Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Hesaplanması
İmar Barışı Ne Zaman Son ?
Yapı Kayıt Belgesi Müracaatı