TEHLİKELİ ATIK YÖNETİM PLANI

Tehlikeli Atık Yönetimi Planı Nedir, Kimler Hazırlamalıdır, Planda Neler olmalıdır ?

Tehlikeli Atık Yönetim Planı nedir ?
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY)’nde tanımlanan şekliyle; Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalardır.

Tehlikeli atık üreten tesislerin yönetim planlarında neler olmalıdır ?
Sanayicinin hazırladığı ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine gönderilecek atık yönetim planları detaylı olmalıdır. Her tesisin atık yönetim planı farklı olabilir. Tesisin prosesine ve yönetim politikasına (atıkların geri kazanımı, bertarafı, ihraç edilip-edilmeyeceği, 3 yıl içinde kapasitenin artırılıp artırılmayacağı gibi) vs. göre değişebilir. Ancak, her yönetim planında mutlaka olması gerekenler;
– Tesis içinde oluşan atıkların AYGEİY EK 4 te verilen kodlar ve miktarları,
– Geçici depolama alanlarının durumunu gösteren bilgiler,
– Atıkların ne kadarının geri kazanıldığı, -Ne kadarının bertarafa gönderildiği,
– Atıkların gönderildiği geri kazanım ve bertaraf tesislerinin isim ve adresleri,
– Atıklara uygulanan işlemler,
– Tesis içinde atık minimizasyonu için yapılan işlemler

Belediyelerin hazırlayacağı yönetim planlarında neler olmalıdır ?
Belediyelerin hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planları, evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkları kapsamakta olup ayrı bir format belirlenmemiştir. Ancak yönetim planları hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
– Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar kaynağında ayrı mı toplanıyor, yoksa ayırma ünitesi mi var belirtilmelidir. Bunların hiçbiri yoksa ne planlandığı belirtilmelidir. Amaçlar, hedefler verilmelidir.
– Ayrı toplanan tehlikeli atıkların adları atık kodları ile birlikte ve miktarları belirtilmelidir. Nüfusa ve nüfus artış oranına göre 3 yıllık olarak tahmini hazırlanmalıdır.
– Ayrı toplanan tehlikeli atıklar için geçici depolama veya ara depolama tesisleri var mı yok mu bilgi verilmelidir.
– Geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmesi için taşıma planları yer almalıdır. (Haftalık aylık veya belli bir miktara erişince gönderileceği gibi.) – Taşıma için lisanslı araçlar belediyeye mi ait, yoksa lisanslı taşıma firmalarından mı karşılanıyor ya da ne planlanıyor, belirtilmelidir.
– Kamuoyunun bilgilendirilmesi için yapılanlar ve yapılacaklar anlatılmalıdır.

Hastaneler tıbbi atıklar için atık yönetim planı hazırlayacak mı ?
Evet. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin (b) bendine göre, Tıbbi atık üreticileri, atıkların ayrı toplanması, taşınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla yükümlüdürler. Ünite İçi Atık Yönetim Planı Formatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

TEHLİKELİ ATIKLAR
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
ATIK YAĞLARIN SINIFLANDIRILMASI