TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)

Tehlikeli Atıkların Beyanı
Tehlikeli atıkların beyanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulmuş http://online.cevre.gov.tr yazılımı üzerinden kullanıcı adı ve şifre alınarak yapılmaktadır. Tehlikeli Atıkların beyanı sisteme girilebilmesi için yıl içerisinde teslim edilen tehlikeli atıklara ait düzenlenmiş Ulusal Atık Taşıma Formu(UATF)nda belirtilen bilgiler girilmelidir. Ulusal Atık Taşıma Formu Olmadan Tehlikeli Atıkların Teslimi, Taşınması ve Bertarafı Yasaktır. Dolayısıyla Bildirim Yapılırken Ulusal Atık Taşıma Formu Olmayan Hiçbir Atık için beyan yapılamaz.

Tehlikeli Atık Beyan Formu doldurulması zorunlu mudur ?
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-4 te yer alan tehlikeli atıklar için zorunludur.

Doldurulan formlar İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine posta ile gönderilecek mi ?
Sistem girişleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüklerince anında görüntülenebildiği için posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmesi gerekmemektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri sisteme giriş yapan veya 3 aylık süre sonunda hala giriş yapmayan firmaları sistem üzerinden takip edebilmektedirler. Ancak, atık üreticisi beyan işlemini bitirdikten sonra “beyan bilgilerini” yazdırmak ve bu belgeyi beş yıl süre ile saklamak zorundadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılacak denetimlerde bu nüsha ibraz edilmek zorundadır.

Atık Üreticisi Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)’ne nasıl giriş yapacak ?
Tehlikeli Atık Üreticilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web tabanlı yazılımı Kullanıcı Adı ve Parola kullanılarak TABS uygulaması seçilerek giriş yapılabilecektir.

Kullanıcı adı ve parolası bulunmayan firmalar ne yapacak ?
Kullanıcı adı ve Parolası bulunmayan firmalar Çevre Bilgi Sistemi’nden çevrimiçi başvuru yaparak kullanıcı adı ve şifresi temin edecektir. Firmaya bağlı tesislerin tanımlanması kullanıcı adı ve parolaların belirlenmesi çevrimiçi sistemde yapılacaktır. Buna ilişkin kullanım kılavuzları aynı web adresinde yayınlanmaktadır.

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi TABS’a ilişkin Kullanım Kılavuzu var mı ?
Sistemin kullanımının nasıl olacağına ilişkin olarak hazırlanmış detaylı “Kullanım Kılavuzu” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet adresinde yayınlanmaktadır.

Tıbbi atıklar için bu sistem kullanılacak mı ?
2013 yılı Ocak ayı itibariyle tıbbi atıklar da TABS ile bildirilmeye başlanacak olup, tıbbi atık üreticileri 2012 yılında oluşan tıbbi atıklarını sisteme girecek.

Atık yağlar, Atık Pil ve Akümülatör ve Bitkisel Atık Yağlar için bu sistem kullanılacak mı ?
Akü satış noktaları ve atık akü geçici depolama alanları hariç olmak üzere atık pil ve aküler ile atık yağlar beyan edilecek. Bitkisel atık yağlar beyan edilmeyecek.

Tehlikeli atığım yok diyenler firmalar da sisteme giriş yapacaklar mı ?
Tehlikeli atığım yok diyen firmalar giriş yapacak, sadece firma bilgileri kısmı doldurulacaktır.

İşyeri kapatılmış veya geçici süre ile faaliyeti durdurulmuş olan firmaların da sisteme giriş yapılması gerekiyor mu ?
2012 yılı içerisinde bir süre çalışmış, kapatılmış veya faaliyeti bir süreliğine durdurulmuş olan firmalar, 2012 yılına ait tehlikeli atıkları var ise beyan etmek zorundadır.

ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
TEHLİKELİ ATIKLAR
ATIK KODLARI LİSTESİ
TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
TEHLİKELİ ATIK ÜRETEN ENDÜSTRİYEL TESİSLERİN SORUMLULUKLARI