KANUN

Çevre ile ilgili yayımlanmış kanunlar.

Kanun Adı Yayım Tarihi Yayım Sayısı Kanun Numarası
Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 02.04.2009 27200 5871
Belediye Kanunu 13.07.2005 25874 5393
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 11.06.2005 25842 5355
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun 11.03.2005 25752 5312
İl Özel İdaresi Kanunu 04.03.2005 25745 5302
Türk Ceza Kanunu 12.10.2004 25611 5237
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 23.07.2004 25531 5216
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19.01.2002 24645 4736
Yapı Denetimi Kanunu 13.07.2001 24461 4708
Mera Kanunu 28.02.1998 23272 4342
Maden Kanunu 15.06.1985 18785 3213
Çevre Kanunu 11.08.1983 18132 2872
Milli Parklar Kanunu 11.08.1983 18132 2873
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 23.07.1983 18113 2863
Orman Kanunu 08.09.1956 9402 6831
Kıyı Kanunu 08.09.1956 9402 6831

 

ÇEVRE HUKUKU
ÇEVRE MEVZUATI
KANUNLAR
TEHLİKELİ ATIK ÜRETEN ENDÜSTRİYEL TESİSLERİN SORUMLULUKLARI
ÇEVRE İLE İLGİLİ İZİNLER