GÜRÜLTÜNÜN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ

Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri: Kent içi hafif raylı sistemlerine ağırlık verilmesi ve bunların birbirleri ile entegrasyonunun sağlanması çok problemli kesimlerde karayolu trafiğinin sınırlandırılması çevresel problemler açısından rahatlama sağlayacaktır.

Metro hatlarının tamamen, hafif raylı sistemlerinin ise kısmen yer altına inşa edilmiş olması çevresel etkileri açısından önemli yararlar sağlamaktadır. Raylı ulaşım sistemlerinin meydana getirdiği belirli birkaç olumsuz etkileri bulunmaktadır, bunun başında yerleşim alanlarının içerisinden ve yapılarının çok yakınından geçmesidir. Bu tür yerlerde gürültü haritaları oluşturulup gerekli tedbirler alınmalıdır.

Ülkemiz genelinde çeşitli madencilik faaliyetleri sırasında patlayıcı maddeler kullanılarak atmosferde şok dalgaları ve yüksek ses düzeyi oluşturmaktadır. Bu da yer içerisinde sarsıntı yaratmakta ve çevredeki binaları da etkilemektedir.

Bunlardan dolayı fiziksel çevreye de etkisi söz konusudur. Gürültü kaynaklarının imar planlarındaki gürültüye duyarlı alanlarla ilişkili olması ve bu soruna karşı tedbir olarak, imar planlarında gürültüye karşı özellikle araçların transit geçtiği yollar ile imar sahası arasında tampon bölgeler bırakılmalıdır.

Bu tampon bölgelerin uygun bitki ve ağaç türleri yeşillendirilerek araç gürültülerinin emilmesi sağlanmalıdır. Şehir içi küçük sanayi işletmelerinin sanayi bölgesine taşınmaları sağlanmalıdır. Bunların yeşillendirilmesi çalışmaları sürdürülmelidir. Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri ve fabrikaların etrafı ağaçlandırılmalıdır.

Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi: Gürültülü ve sakin hastanelerde tedavi gören hastaneler üzerinde yapılan araştırmalar, gerek dahili ve gerekse dışarıdan gürültüye maruz hastanelerde hastaların tedavi için daha uzun süre yatmaları gerektiğini ortaya koymuştur. Bu, açıkça para olarak gürültünün maliyetini ortaya koymaktadır. Bununla beraber, alınan uyku hapları, sanayide kaybedilen zaman ve apartmanlar için gerekli olan gürültü izolasyonlarına yapılan harcamaların değerlendirilmesi oldukça zordur. Ayrıca gürültünün hayat standardı üzerindeki tesirlerinin ölçülmesi de zordur. Fakat bu zorluk, problemin mevcudiyetini etkilemez. Gürültünün insanlar üzerinde ruhi bunalımlara yol açtığı da bir gerçektir.

Bazı Gürültü Türlerinin Desibel Dereceleri ve Psikolojik Etkileri

   Gürültü Türü    Db    Psikolojik Etkisi
   Uzay Roketleri    170    Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
   Canavar Düdükleri    150    Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
   Kulak dayanma sınırı    140    Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
   Makineli delici    120    Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)
   Motosiklet    110    Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)
   Kabare Müziği    100    Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)
   Metro gürültüsü    90    Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
   Tehlikeli bölge    85    Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
   Çalar Saat    80    Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
   Telefon zili    70    Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
   İnsan sesi    60    Psikolojik belirtiler (I.Basamak)
   Uyku gürültüsü    30    Psikolojik belirtiler (I.Basamak)

 

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI VE SES SEVİYELERİ
GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
ÇEVRE SORUNLARI