Çevre Eğitimi

Çevre Eğitimi
0 ÇEVRE EĞİTİMİ

Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanması, doğal, tarihi…

Çevre Eğitimi
0 ÇEVRE KORUMA

Yaşadığımız çevrenin korunması “Çevre Koruma” için çevre denetiminin tarihsel gelişimine baktığımızda, bu konuda ilk düzenlemelerin 1970’lerin sonlarında endüstriyel kazalar ile…

Çevre Eğitimi
0 ÇEVRE FELAKETLERİ

2010 yılının haziran ayı içerisinde İngiliz BP şirketinin Meksika Körfezi’ndeki petrol platformu Deepwater Horizon’un patlaması sonucunda son yılların en büyük…

Çevre Eğitimi
0 EKOSİSTEM

Ekosistem Nedir ? Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik…

Çevre Eğitimi
0 ÇEVRE KİRLİLİĞİ TÜRLERİ

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle “Ekosistem” olarak tanımlanabilir.  Hava, su…

Çevre Eğitimi
0 SU

Ülkemizde ’de dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla doğal göl bulunmaktadır. En büyük ve en derin göl olan ve…