CEP TELEFONU KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bilim insanları, ihtiyatlılık ilkesi gereği zararsız olduğu kanıtlanıncaya kadar cep telefonu kullanımının sınırlandırılması, çocuklar ve hamile kadınların cep telefonundan uzak tutulması, kulaklık aracılığıyla kullanımın özendirilmesi, konuşma yerine mesaj atılmasını tavsiye etmektedirler. Radyo dinlemek için radyo, televizyon izlemek içinse televizyonun kullanılması, asansör, otobüs, uçak gibi dar alanlarda kullanımdan kaçınılması, telefonların vücuttan olabildiğince uzakta taşınması da diğer öneriler arasında.

GSM Baz İstasyonları
Çok sayıda aboneye aynı sınırlı frekans bandında hizmet vermenin tek yolu kapsama alanını küçük küçük hücrelere bölmek ve aynı frekansları değişik bölgelerde tekrar kullanmaktır. Bir bölgede hücrelerin belirlenmesi abone sayısına ve yerleşim özelliklerine (arazi yapısına, bina sıklığına, yüksekliğine, vb.) bağlıdır. Üstelik bir de bu bölgelerde nüfus yoğunluğunun çok yüksek, abone sayısının da çok fazla olması hemen her sokakta, bina çatılarında, cephelerinde çok sayıda baz istasyonu görmemize neden olmaktadır. Baz istasyonları, bir GSM hücresinde abonelerle iletişimi sağlayan verici/alıcı sistemleridir. Baz istasyonları genellikle 4 m. boyunda dolap biçimi iki çubuk antenle bir çanak antenden ibarettir.

Çubuk antenler MD’ları toplayıp çanak antene verir, o da bu dalgaları çevreye gönderir. Çanak anten 16 farklı kanaldan (frekanstan) yayın yapabilir. Her hücrede bir baz istasyonu bulunur. Bunlar hem abonelerle hem de komşu hücre baz istasyonları ile sürekli iletişim halindedirler. Yapılan ölçümler, normal bir baz istasyonu yerleşimi seçildiğinde elektrik alan değerinin 5–10 V/m üstüne çıkmayacağını göstermektedir. Ancak, yanlış yer seçimi ve hatalı yerleşim ile verilen sınır değerlerinin aşılması söz konusu olabilmektedir.

Çocuklarda Cep Telefonu Kullanımı
Çocuklara ilk cep telefonu alındığında, yeterince sorumluluk bilincine sahip olmaları ve kullandıklarında oluşacak masrafların farkında olmaları gerekmektedir. Eğitimcilerin tavsiyesi şu: Dokuzuncu doğum gününden önce alınmamalıdır. Aslında çocukların ne kadar süre ile uzak tutulması başarılırsa çocuğun sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Okul, kurs ve seyahatler dışında gerekmedikçe cep telefonunun alınması ertelenmelidir. Daha küçük çocuklar için, örneğin okula gidiş geliş yolu çok uzunsa bir ‘acil durum telefonu’ anlamlı olabilir. Özel çocuk cep telefonlarıyla sadece önceden belirlenmiş telefon numaraları aranabilir. Böylelikle cep telefonunun fonksiyonları ve masrafları sınırlanmış olacaktır.

Elektromanyetik Alan Ölçümleri
Türkiye’de EMO, TÜBITAK ve değişik üniversiteler, hatta çevre müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarınca ölçümler yapılmaktadır. EMO tarafından, İstanbul’un değişik bölgelerinde okul, hastane, park, kalabalık alış veriş merkezleri ve sokakları, bina cepheleri ve çatıları ile bina içlerinde son zamanlarda ölçmeler yapılmaktadır. Bu ölçmeler seçilen tipik bölgelerde, günün değişik saatlerinde tekrarlanmaktadır. Baz istasyonu yerleşimi olarak kötü sayılabilecek tipik yerler saptanmış ve buralarda tekrarlı ölçümler gerçekleştirilmektedir. Ölçümler, baz istasyonları civarında, sokak aralarında, bina çatılarında ve evlerde yapılmaktadır. Ölçümlerin tamamında ICNIRP’ nin belirlediği sınır değerler baz alınmaktadır. Tekrarlı yapılan ölçüler telefon konuşmalarının en yoğun ve en az olduğu düşünülen saatlerde tekrarlanmaktadır. Elektromanyetik radyasyon konusunda her ülke kendi standartlarına göre limit değerler belirlemiştir. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve ABD dâhil olmak üzere birçok Dünya ülkesinde ortak olarak kabul gören ve uygulanan sınır değerler bulunmaktadır. Bu sınır değerler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da tanınan ve uluslararası bir komisyon olan ICNIRP (International Commission on NonIonizing Radiation Protection İyonize olmayan radyasyondan koruma komisyonu) tarafından genel halk için günde 24 saat maruz kalındığı kabulüyle belirlenmiştir.

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK
ELEKTROMANYETİK KİRLİLİKTEN KORUNMA YOLARI
ÇEVRE SORUNLARI
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ