ÇEVRE İZNİ (e-Çevre İzinleri)

Çevre İzni – Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri)
Çevre İzni – Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri), Çevre ve Orman Bakanlığı ’nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren web tabanlı bir uygulamadır. Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir. Bu merciler; çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler için Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çevreyi kirletici etkisi olan diğer tesisler için ise İl Çevre ve Orman Müdürlükleridir.

Çevre İzni – Çevre İzin ve Lisansları kısaca e-Çevre İzinleri uygulaması ile bugüne kadar basılı evrak üzerinden yapılan başvurular yerine bilgi teknolojileri imkânları kullanarak elektronik başvuruya imkân sağlanmaktadır. Bu amaçla geliştirilen web tabanlı yazılım sayesinde başvuruların yapılması, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi, değerlendirilmesi ve onaylanma süreci online olarak tamamlanabilmektedir.

Çevre İzni – Çevre İzin ve Lisansları Başvurusu
Uygulamanın hukuki altyapısını 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır. Konu bazlı (emisyon izni, deşarj izni v.b) izin sisteminden bütüncül Çevre İzni uygulamasına geçilmiştir. e-çevre izinleri kullanıcılarının mutlaka e-imza veya mobil imza sahibi olması gerekmektedir. Çevre (e-Çevre İzinleri) başvurularında, elektronik imza ile imzalanarak sisteme yüklenmesi gereken belgenin formatının, belgeyi inceleyen merci tarafından da açılabilecek bir program formatında olması gerekmektedir. Kabul edilen dosya formatları: pdf, doc, xls, rtf, jpeg, jpg, png, gif olarak belirlenmiştir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
10 Eylül 2014 Tarih ve 29115 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ile “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında EK-1 ve EK-2 listelerinde değişiklikler gerçekleşmiştir. Önceki yönetmelik kapsamında alınmış çevre izin ve lisans belgeleri süreleri sonuna kadar geçerli olmakla beraber Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde kapasite artışı veya yakma sistemi değişikliği gibi durumlarda yapılacak Çevre İzni yenileme süreçlerinde yeniden Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusu yapma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Çevre İznine tabi olmayan işletmeler, GFB ve Çevre İzin ve Lisansları ile ilgili iptaller ve idari yaptırımlar tanımlanmıştır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2014 | Sayısı: 29115

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Değişikliği
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06/05/2014 tarihli ve 28992 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE GÖREVLİSİ
ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI
ÇEVRİMİÇİ ÇED SÜRECİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (e-ÇED)
ÇEVRE İLE İLGİLİ İZİNLER
ÇEVRE MEVZUATI