Çevre Sorunları

çevre sorunları, çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, görüntü kirliliği

Çevre Eğitimi
0 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR ?

İklim değişikliği Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; temiz ve…

Çevre Kirliliği
0 ASİT YAĞMURLARI

Asitler Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimleridir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik özellik kazandırır. Asitler mavi turnusol kağıdına kırmızı renk…

Çevre Eğitimi
0 ÇEVRE KORUMA

Yaşadığımız çevrenin korunması “Çevre Koruma” için çevre denetiminin tarihsel gelişimine baktığımızda, bu konuda ilk düzenlemelerin 1970’lerin sonlarında endüstriyel kazalar ile…

Çevre Eğitimi
0 ÇEVRE FELAKETLERİ

2010 yılının haziran ayı içerisinde İngiliz BP şirketinin Meksika Körfezi’ndeki petrol platformu Deepwater Horizon’un patlaması sonucunda son yılların en büyük…

1 2 3