Gölbaşı’nın endemik bitkisi Sevgi Çiçeği

Sevgi Çiçeği’nin çiçeklenmesi Nisan sonundan Haziran ayı sonuna kadar sürmektedir. Çiçekleri açık ya da koyu kırmızı veya pembemsidir. Parlak çiçekleri yanardöner özellik gösterdiği için sevgi çiçeğine halk arasında “yanardöner çiçeği” de denilmektedir. Kurak geçen ilkbahar aylarında tür ciddi derecede azalmaktadır. Bu koşullarda tohumların çoğu çimlenemez, çimlenen genç bireyler ise kuruyarak ortadan kaybolur. İlkbaharın yağışlı geçtiği yıllarda ise sayıları birkaç bine ulaşabilir.

2016 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB), Mogan Gölü çevresinde yetişen sevgi çiçeğinin popülasyonunun araştırılması, korunması, rezerv alanlarının belirlenmesi ve bu alanların devamlılığına ilişkin gerekli koruma önlemlerinin alınması” projesi hayata geçirilmiş olup 2019 yılında da proje devam etmektedir.

Mevcut popülasyonlar dikkatle izlenerek, insan etkilerinin en aza indirilmesi, toprağın belli aralıklarla işlenerek çiçeklenme zamanında toplanan tohumların ekilmesi yoluyla popülasyonların yeniden geliştirilmesi projenin ana hedefi.