EKOTURİZM

Ekoturizm Nedir ?
Turizm sektörü bugün dünya çalışanlarının yüzde 8’ine gelir sağlamaktadır. Gelir düzeyi düşük olan ülkelerdeyse çok önemli bir “ihracat” kapısı. Ancak turizm faaliyetlerinin yerel kültürlere ve eko-sistemlere geri dönüşü olmayan olumsuz etkileri diğer kârları gölgeliyor. Aslında turizm, ev sahipliği yapan ekonomiye şaşırtıcı derecede az kazandırıyor. Turistlerin harcadığı para çoğu zaman yabancı tur organizatörleri, hava yolları, büyük/zincir oteller ve diğer servislere aktığı için turizmin yapıldığı ülkeyi terk ediyor.

Ancak artık “alternatif turizm” sektörünün sunduğu yeni seçeneklerle bu durum değişiyor. Mevcut doğal ve kültürel zenginliklere en az etkisi olan ve aynı zamanda eğitsel ve ekonomik açıdan tatmin edici gezilere giderek daha çok rağbet ediliyor. Dünya Turizm Örgütü’ne göre doğa turizmi, turizmde en hızlı büyüyen sektör. Doğa turizminin bir alt bölümünü oluşturan Ekoturizm veya ekolojik turizm ise yılda yüzde 10-30 arasında gelişme gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda anlamlı ve eğitsel deneyimlerin yaşanabileceği gezilere olan talep büyük bir artış gösterdiği için tur organizatörleri ve seyahat acenteleri turizm sektöründe farklı kategoriler sunmaya başladı: Macera turizmi, kültür/din turizmi, gastronomi turizmi, tırmanma ve dağcılık turizmi gibi.

Ekoturizm en geniş ve en çok istek gören alternatif turizm şekli olma yolunda. Henüz tanımı yapılamayan Ekoturizmi karakterize eden ortak noktalarsa şöyle sıralanabilir:
-Doğaya karşı sorumluluk; yaban hayat, habitatlar ve ekosistemler bozulmamalı.
-Sürdürülebilir bir yaklaşım sunmalı; doğal varlıkları ve yörenin kültürel yapısını, insanların yaşam tarzlarını etkilememeli.
-Ziyaretçiyi doğa ve doğa koruma konularında besleyebilmeli.
-Yöredeki doğa koruma çabalarına katkıda bulunmalı.

Ekoturizm söz konusu olduğunda başta unutulmaması gereken şey bunun bir “iş” yani ticari bir girişim olduğu. Bir Ekoturizm projesi her ne kadar doğru değerler üzerine kurulmuş olsa da, ekonomik başarısı sağlanmadığı takdirde sürdürülmesi mümkün değil. Başarıya ulaşamayan Ekoturizm inisiyatifleriyse yörede yaşayan insanları, gerçekleşemeyen beklentileri yüzünden hayal kırıklığına uğratabilir ve güvenlerini sarsabilir. Ekoturizm’in en öncelikli unsurlarından birisi tüm turizm faaliyetlerinin yerel halk ile beraber yürütülmesi, turizm bölgesinin kendi özelliklerinin öne çıkartılarak ziyaretçilere sunulmasıdır. Duyarlı ve eğitimli bir tüketici kitlesine hitap eden Ekoturizm, kendisine has doğal ortamlarda, kendisine has canlı türleri ve habitatlarla eğitsel ve etkileşimli bir ilişki sunma potansiyeline sahiptir.

EKOSİSTEM
OTELLER İÇİN ÇEVRECİ ÖNERİLER
MAVİ BAYRAK
MİLLİ PARKLAR
ÇEVRE DENETİMİ