ÇEVRECİ OTELLER

Çevreci oteller, yeryüzünü korumak amacıyla otel işletmecilerinin kurumsal programlarında suyu ve enerjiyi depolayan, katı atıkları azaltan ve ekonomik çözümler geliştiren otellerdir. Tüketiciler artık çevreye karşı sorumlu işlerle uğraşmaktan zevk alırken, tatil planları ve alışverişleri gibi konularda da çevreye daha duyarlı davranıyorlar. Son 10 yıl içinde çevreye karşı duyarlı turizmde büyük bir artış gözlendi. Turizm endüstrisi de bu trende kendi tesislerinin gelişim stratejileri arasında yer verdi. Yaptıkları uygulamalarla otellerini çevreye karşı daha dostça yaklaşan bir hale getirerek daha yeşil bir tesis olmasını sağladılar.

Çevreci otellerin işletim sistemleri, çevreye karşı performansı artıran uygulamalar içerip içermediğine karşı yönetiliyor. Bir müşteri küçük bir yatakta yatıp kahvaltı etse ya da lüks bir dinlenme tesisinde kalsa bile aldıkları hizmetler aşağı yukarı aynı olacak ve her birey gibi eşit su ve enerji kullanacaktır. Tüm bireyler gibi aynı çevresel izleri bırakacaklardır. Sonuçta, konaklama endüstrisi, yeniden inşa ve yenileme çalışmalarında en dinamik sektörlerden biri. Yenileme çalışmalarını çevreye daha duyarlı bir şekilde gerçekleştiren otel ve moteller hem yenileme çalışmalarında ekonomik çözümlerden yararlanmış olacaklar hem de ekolojik sürdürülebilirliğin öncülüğünü yapacaklar.

Otel ve motellerin çevresel performanslarını geliştirmeleri için fırsatlar, suyu depolamaları, enerjiyi korumaları, çevresel ürünleri satın almaları ve geri dönüşümlü ürünler kullanmaları ile artıyor. Birçok ülkedeki tesis, doğal kaynakları koruyarak ekonomi yapmayı bu program ile başarıyor. Uygulaması oldukça kolay olan öneriler ile konaklama endüstrisinde liderlik rolüne sahip bir tesis bile olunabilir.

Otel odalarında misafirler dışardayken klima, televizyon gibi elektrikli cihazların çalışmasını engelleyecek enerji koruyucular bulunmalıdır. iki kademeli sifonlar, sensörlü, fotoselli muslukların kullanılması, ısı yalıtımına önem verilmesi, sıcak su ihtiyacını güneş enerjisi ile sağlanması ilk akla gelen öncelikli önem arz eden konulardır. Otellerde kullanılmış olan fakat tamamen yıpranmamış yatak, yorgan, yorgan yüzü, çarşaf, battaniye gibi yatak odası eşyaları çöpe atılmaması bu ürünlerin yeniden kullanılması çevre açısından önem arz etmektedir. Bu tür ürünlerin temizlendikten sonra gönüllü vakıflar aracılığı ile ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılmalıdır. Böylece kullanılmış malzemeler daha uzun süre kullanılarak doğal kaynaklar korunmuş ve çevre kirliliği azaltılmış olacaktır.

Tuvalet rezervuarlarının kapasitesi yaklaşık olarak 6 litredir. Bu da otel için önemli bir su sarfiyat kalemidir. Bu yüzden rezervuarların sızmasının önlenmesi, yeni model düşük kapasitelilerinin kullanılması tasarruf edilmesini sağlayacaktır. Odalardaki lavabolardan akan sıcak suların kullanılmayacak derecede yüksek sıcaklıkta olmaması doğru bir seçimdir. Yüksek derecede su ısıtılmasında kullanılacak gereksiz enerji önemli miktarlarda sarfiyat oluşturacaktır.

Otellerde bahçe sulamasında ve havuzlarda da önemli su sarfiyatları olmaktadır. Çimlerin sadece geceleri veya sabah erken saatlerinde zaman ayarlayıcı ile sulanması, yabani otların temizlenmesi, havuz su seviyesinin biraz düşük tutulması su sarfiyatını önemli oranlarda azaltacaktır.

Otellerde çevre yönetimi hem işletme hem de çevre yönünden önemlidir. Turizm sektöründe çevreci yaklaşım ile alınabilecek tedbirler sayesinde koruma ve kullanma dengesinin sağlanabilmesi mümkündür. Çevreci oteller, doğru bir çevre yönetim sistemi uygulayarak doğaya saygılı biçimde yüksek verimlilik içinde çalışabilir.

OTELLER İÇİN ÇEVRECİ ÖNERİLER
MAVİ BAYRAK
MİLLİ PARKLAR
EKOTURİZM
PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ