Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan sayısı 53’e yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sulak alanları gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için koruma çalışmalarına hızla devam ediyor.

DKMP Genel Müdürlüğü Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde 2014 yılında yapılan değişiklik ile yürürlüğe giren sulak alanlarda tescil mekanizması kapsamında 5 sulak alanı daha “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak tescil etti. Böylece 48 olan Ulusal Öneme Haiz sulak Alan sayısı 53’e yükseldi. Bu alanların çevresi ile kapladığı toplam tescil alanı sınırı ise 764.107 ha oldu.

Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nun uygun görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da onayı ile Aydın İli, Söke İlçesi sınırları içerisinde bulunan Azap Gölü; Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Karakuyu Sazlıkları; Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi sınırları içerisinde bulunan Gökçeada Lagünü; Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Balıkdamı Sulak Alanı ve Sakarya İli, Karasu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Acarlar Longozu Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edildi. Bu alanların Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilmesi ile alanların yönetim planlarıyla ve ilgili paydaşlarla daha etkin korunması sağlanmış olacak.

Söz konusu beş sulak alan başta göçmen kuşlar olmak üzere bulunduğu bölgelerde bitki ve hayvan türleri için önemli yaşam alanları niteliğindedir. Ayrıca bulunduğu havzada yerüstü ve yeraltı su seviyelerini koruma ve dengeleme kapasitesine sahip sulak alanlar iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için de önemli bir görev üstlenmektedir.

Kaynak: milliparklar.gov.tr

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
EKOSİSTEM
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ
İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI
SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI