Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre, EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli kabul ediliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye ise Enerji Kimlik Belgesi deniliyor. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının ise en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskan ruhsatı verilmiyor.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmuyor.

Enerji Kimlik Belgeli Bina Sayısı 1 Milyona Yaklaştı

Türkiye’de, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi’ne (EKB) sahip bina sayısı 920 bine ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2011’de uygulamaya alınan Enerji Kimlik Belgesi, bakanlığın geliştirdiği BEP-TR yazılımı üzerinden yetkili EKB uzmanları tarafından düzenleniyor.

Enerji Kimlik Belgesi, 2011’den itibaren yapı ruhsatı alan tüm binalara, EKB uzmanlık eğitimi almış, yetkilendirilmiş mühendis ve mimarlar tarafından veriliyor. Ülke genelinde 5.100, EKB oluşturmaya yetkili firma bulunuyor ve bu firmalarda 6.400 yetkili uzman görev alıyor.

Mevcut veya yeni bina için EKB uzmanlığı almak isteyen firma ve kişiler, gerekli eğitimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlardan alabiliyor.

Ayrıca 1 Kasım 2017’den sonra düzenlenen EKB’ler, e-Devlet üzerinden de görülebiliyor.

Ekim 2019 itibarıyla EKB düzenlenmiş bina sayısı 920.000 adet seviyesine ulaştı. Bu binaların 150.000 adeti eski, 770.000 adeti ise 2011 sonrası yapılan binalardan oluşuyor.

En çok Enerji Kimlik Belgeli bina 165.983 ile İstanbul’da, 87.806 ile Ankara’da ve 71.278 ile İzmir’de bulunuyor.

En çok EKB belgesine sahip diğer iller ise şöyle:

Bursa 40.805, Antalya 38.135, Kocaeli 35.709, Muğla 31.502, Konya 27.182, Eskişehir 25.487 ve Balıkesir 23.968.

Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi, ülke genelinde çevreci binaların sayısının artmasını, sera gazı salınımının azaltılmasına olanak sağladı.

Bu kapsamda ülke genelinde 2011 yılından sonra inşa edilen 770.000 bina, sera gazı salınımını daha önceki yıllarda yapılan binalara oranla %60 azalttı.

Enerji
Enerji Verimliliği
Enerji Etiketlerindeki Bilgiler Ne Anlama Geliyor?
Yeşil Binalar
Çevre Teknolojileri