BİYOKÜTLE ENERJİSİ

Artan enerji ihtiyacı, günümüz dünyasının en önemli problemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Hem bu ihtiyacı karşılamak hem de gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakmak için doğa dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gün geçtikçe daha önemli hale geliyor.

En çevreci enerji kaynaklarından biyokütle enerjisi de fosil yakıtların karşısında ciddi bir alternatif olarak konumlanıyor.

Biyokütle enerjisi nedir?
Biyokütle enerjisi kısaca organik maddelerden çeşitli yollarla elde edilen enerji şeklinde tanımlanabilir. Mısır, şeker kamışı, şeker pancarı gibi bitkiler, biyokütle enerjisi üretimi için özel olarak yetiştirilen otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, başta meyve ve sebze atıkları olmak üzere evlerde biriken tüm organik çöpler biyokütle enerjisi üretiminde kullanılıyor. Bu organik atıkların işlenmesi ile yakıt elde ediliyor veya malzemeler endüstriyel amaçlarla kullanılıyor.

Biyokütle enerjisi, başta petrol olmak üzere fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma, küresel ısınma ve çevre kirliliği ile mücadele gibi konularda çok önemli rol oynuyor. Bu nedenle biyokütle enerjisi üretimi tüm dünyada hızla yükseliyor.

Organik atıklardan enerji üretiyor
Biyokütle enerjisi, üretiminde kullanılan ham madde göz önüne alınarak klasik ve modern olarak ikiye ayrılıyor. Orman, mera ve tarlalardan elde edilen yakacak odun, yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıkları klasik olarak nitelendiriliyor. Modern biyokütle enerjisi ise orman-ağaç endüstrisi atıkları, tarım kesimindeki bitkisel atıklar, kentsel atıklar, tarıma dayalı endüstri atıklarından oluşuyor.

Biyokütle enerjisinin avantajları
Biyokütle enerjisi çevre kirliliğini önleme ve sürdürülebilirlik konularında pek çok avantaj sağlıyor. Bu enerji türünün artıları arasında sürekli enerji sağlayabilmesi, kolay depolanabilir olması, enerji tarımını geliştirmesi, fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltması ve yanması halinde atmosferden aldığı kadar karbonu karbondioksit halinde saldığı için sera etkisine herhangi bir katkı sağlamaması gibi özellikleri sıralanıyor.

Doğal ve çevreci biyokütle enerjisinin gelecekte daha da yaygın şekilde kullanılması bekleniyor.

Kaynak | SIEMENS