Kuraklık ve Çölleşme

Kuraklık Nedir?

-Yağışların “normal” seviyesinin altına düşmesi

-Yağışların kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynaklarını olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik dengede bozulmalara sebep olan doğal olay (BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi)

Nasıl Tanımlanır?

 • Frekans
 • Şiddet
 • Süre
 • Etki Alanı

Önemli Özellikleri

 • Başlangıç ve bitişinin belirsiz oluşu
 • Kümülatif artması
 • Aynı anda birden fazla kaynağa etkisi
 • Ekonomik boyutunun yüksek olması

Kuraklığın Ekonomik Etkileri

 • Üründe Kayıp
 • Süt ve Çiftlik Hayvanları Kaybı
 • Kereste Üretiminde Kayıplar
 • Balık Üretiminde Kayıplar
 • Ulusal Büyümede Kayıp
 • Ekonomik Gelişmede Gecikme
 • Yiyecek üretiminde düşüş
 • Yiyecek stoklarında azalma
 • Finansal kaynak bulmada zorluk (Kredi riski)
 • Nehir ve kanalların denizciliğe olan katkılarında kayıp
 • Yeni ve ilave su kaynaklarının geliştirilmesindeki pahalılık
 • Suyun taşınmasındaki pahalılık
 • Çiftçi gelirlerinde kayıplar
 • Eğlence iş alanlarında kayıplar
 • Enerjide kaynak azalması
 • Tarımsal üretimin direkt bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar
 • Üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik
 • Hükümetlerin vergi gelirinde kayıplar

Kuraklığın Çevresel Etkileri

 • Toprakta su ve rüzgar erozyonu
 • Balık alanlarına zarar
 • Bitki alanlarına zarar
 • Suyun kalitesine etki
 • Hayvan kalitesine etki
 • Hayvan doğal yaşam alanlarına etki

Kuraklığın Sosyal Etkileri

 • Yiyecek kıtlığı
 • Yoksullukta artış
 • Göç Sosyal huzursuzluk

Kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde düşüş.

Salda Gölü
Biyolojik Çeşitlilik
İklim Değişikliği
Su
Hava Kirliliği