YERALTI SUYU KİRLİLİĞİ

Yeraltı suyunun kirlenmesi ve derecesinin ülkeden ülkeye ve yerel olarak önemli değişiklikler gösterebilmesine karşılık, kirlenmenin temel nedenlerini büyük başlıklar altında toplamak mümkündür. Yeraltı suyunun kirlenmesinin en belirgin nedeni kentsel ve endüstriyel atıkların çevreye verildikten sonra iklim durumuna, toprağın yapısına ve zamana bağlı olarak yeraltı suyuna taşınır. Yeraltı sularının kirlenmesinin diğer önemli nedenlerinden birisi de tarım ilaçları ve gübrelerin bilinçsiz kullanımı ile evsel atıkların doğrudan toprağa verilmesidir.

Ülkemizde en önemli yeraltı suyu kirlenme nedenlerinden biri, evsel atıkların doğrudan toprağa verilmesidir. Deterjan gibi parçalanmaya karşı dayanıklı bileşikler yeraltı suyuna ulaşarak içme suyu açısından sorun yaratabilmektedir. Gerçekten de ülkemizde bazı yeraltı suyu örneklerinde önemli miktarlarda deterjan bileşikleri bulunmuştur. Yeraltı suyu kalitesinde bozulmaya yol açan tarımsal faaliyetler ise pestisit ve gübre kullanımı ile hayvan atıklarının atılmasıdır.

Yeraltı sularının kalite sınıfları; yüksek kaliteli yeraltı suları, orta kaliteli yeraltı suları, düşük kaliteli yeraltı suları olmak üzere 3 kadegori halinde belirlenmiştir.

Yüksek Kaliteli Yeraltı Suları: İçme suyunda ve gıda sanayinde kullanılabilen yeraltı sularıdır. Bu sınıfa giren yeraltı suları diğer her türlü kullanım amacına uygundur.

Orta Kaliteli Yeraltı Suları: Bir arıtma işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilecek sulardır. Bu sular tarımsal su ve hayvan sulama suyu veya sanayide soğutma suyu olarak herhangi bir arıtma işlemine gerek duyulmadan kullanılabilir.

Düşük Kaliteli Yeraltı Suları: Yukarıda verilen kalite parametrelerinden daha kötü özellik taşıyan sulardır. Bu suların kullanım yeri, ekonomik, teknolojik ve sağlık açısından sağlanabilecek arıtma derecesiyle belirlenir.

Yeraltı suyu kalitesi toprak kirliliği ve hava kirliliği etmenlerine doğrudan bağlıdır, su kalitesi, hava kalitesi ve toprak kalitesi sürekliliği olan etkileşim içindedir. Yeraltı suyu kirliliği, önemli bir çevre sorunu olarak insan sağlığını ve tüm doğal hayatı etkilemektedir.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ
SU KİRLİLİĞİ
TOPRAK KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
ÇEVRE SORUNLARI