ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği nedir?
Enerji verimliliği, gelişen yeni teknolojilerin kullanımı ile yaşam standardını, üretim kalitesi ve miktarını düşürmeden, daha az enerji kullanarak aynı miktardaki işi yapabilmektedir. Başka bir deyişle, enerji verimliliği birim hizmet ya da ürün miktarında enerji tüketimini azaltmaktır.

Günlük yaşantımızın hemen her anında, enerjiyi verimli kullanmaya yönelik büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Isıtma, aydınlatma ve ulaşım gibi günlük gereksinimleri karşılarken, elektrikli ev aletlerini kullanırken yapabilecek küçük değişiklikler enerjiyi daha verimli kullanabilme imkanı sunmakta ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli katkı sağlamaktadır.

Enerji verimliliği yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele etmek ya da enerji tüketimini azaltarak daha az fatura ödemek için değil, insanların kendi konforuna katkı sağlamak için de önemlidir. Örneğin, A+ enerji sınıfı bir buzdolabı daha az enerji kullanmanın yanı sıra daha az gürültü üretmektedir.

Enerji tasarrufu nedir?
Enerji tasarrufu, enerji kaynaklarının verimli olarak kullanılabilmesi amacıyla, kullanıcılar tarafından alınan önlemler neticesinde harcanan enerji miktarında sağlanan azalmadır.

Enerji verimliliği ile enerji tasarrufu kavramları arasındaki fark nedir?
İki lambadan birini söndürmek tasarruf, aynı aydınlatmayı sağlayan, daha az enerji tüketen teknolojik lambaların kullanılması verimliliktir.

Enerji etiketi nedir?
Enerji etiketleri, evsel cihazların enerji tüketimini, performansını ve ürünlerin diğer başlıca özelliklerini tüketicilere doğru ve karşılaştırılabilir şekilde sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Enerji etiketleri tüketicilerin, ürünlerin ne kadar enerji verimli olduğunu görmelerini ve enerji maliyetlerini indirmek için etkili olan ürün potansiyelini değerlendirmelerini sağlar.

Verilen kategorilerdeki tüm ürünler için etiketler aynıdır; böylelikle tüketiciler aynı kategorideki ürünlerin enerji ya da su tüketimi, kapasite, gürültü gibi özelliklerini kolayca karşılaştırabilirler.

Etiketlerde yer alan tüm bilgiler Avrupa Yönetmeliklerinde belirtilen test standartlarına dayanmaktadır.

Etiket, ürünleri A’dan G’ye doğru sınıflandırmaktadır: A en verimli sınıf, G ise en verimsiz olandır. Yeni revize edilen Avrupa Yönetmelikleri, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek ve enerji verimliliği açısından ileri ürünlerin farklılaşmalarına olanak sağlamak açısından sınıfları A+++ ‘a kadar yükseltmiştir.

Kaynak | kampanyabeyazesya.com, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği