Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

YAĞMURUN OLUŞUMU

Yağış: Suyun bulutlardan sıvı veya katı halde bırakılması olarak tanımlanmaktadır. Havanın sıcaklığına göre yağmur değişik haller almaktadır. Suyun bulutlardan yağmur, sulusepken, kar, yada dolu şeklinde yeryüzüne bırakılmasıdır.  Bu durum atmosferik suyun yeryüzüne geri dönüşünün başlıca yoludur. Yağmur çoğu zaman sıklıkla yağmur şeklinde düşer.

 

Yağmur nasıl oluşur?

Yağmurun ilk habercisi bulutlardır. Atmosferdeki su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur. İki tip yoğunlaşma veya yoğuşma  vardır. Bunlar Ani Soğuma ile Yoğuşma ve Isı Vermeden Soğuma ile Yoğuşma olarak tarif edilmektedir. Bu iki yolla oluşan bulutlardan bazıları  yağmur getirir, bazıları ise güzel hava. Bu nedenden dolayı değişik bulut türleri vardır.

 

Bulut türleri ise; Sırrüs Bulutlar (saçak bulutlar),  Sırrokümülüs Bulutlar (yumak bulutlar), Sırrosatatüs Bulutlar (tül bulutları), Stratüs Bulutları (katman bulutlar) ve Nımbüs (kara bulutlar) olarak adlandırılırlar.

 

Hemen üzerimizde hareket eden bulutlar, yağış olarak düşemeyecek kadar küçüklükte fakat görünebilir bulutlar meydana getirebilecek kadar büyüklükte, su buharı ve su zerreleri ihtiva eder. 

 

Su  gökyüzünde  devamlı olarak buharlaşmakta ve yoğunlaşmaktadır.Şayet buluta yakından bakarsanız, bazı kısımların gözden kaybolduğunu (buharlaştığını), bazı kısımların da büyüdüğünü (yoğunlaştığını) görebilirsiniz.

 

Yağmur

Deniz, göl, neh,r gibi yeryüzü suları güneş enerjisinin etkisiyle buharlaşır. Bu nedenle soluduğumuz hava, miktarı değişmekle beraber su buharı içerir. Biz bu su buharını göremeyiz.Su buharı atmosferden yükselirken soğuk hava ile karşılaşır. Bu karşılaşma su buharının su zerrecikleri şeklinde yoğuşmasına neden olur. Yoğuşma sonucu bulut meydana gelir. Bulutu oluşturan su zerrecikleri birleşerek su damlalarına dönüşür. Su damlaları bulutta tutunamayacak ağırlığa ulaştığında yeryüzüne yağmur olarak düşer

 

Yukarıya doğru olan akımlar bulutları desteklediği için bulutlar içinde yoğunlaşan suyun çoğu yağış olarak düşemez. Yağışın meydana gelebilmesi için önce çok küçük zerrelerin yoğunlaşması lazımdır.

 

Su zerreleri çarpışır ve bulutların yağış olarak düşmesini sağlayacak kadar yeterli büyüklüğe ulaşırlar. Tek bir yağmur damlası milyonlarca bulut damlacığından oluşur.

 

Yağmur Miktarları Zamana ve Bölgeye Göre Değişir

Yeryüzüne düşen yağmur miktarı dünyanın her tarafında, hatta bir ülkede ve şehirde aynı olmaz. Mesela, yaz aylarında ABD’nin Georgia eyaleti Atlanta şehrinde görülen yaz yağmurları bir sokağa bir inç yada daha fazlası yağmuru bırakırken, birkaç kilometre ötesini kuru bırakabilmektedir.

 

Keza Georgia eyaleti’nin bir ayda aldığı yağmur miktarı çoğu zaman Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinin bir yıl boyunca aldığı yağmurdan daha fazladır.

Ortalama yıllık yağmur için dünya rekoru, yılda ortalama 1 140 cm (450 inç) ile Havai eyaletindeki Mt. Waialeale’ye aittir. Burada 12 ay süresince 1 630 cm (642 inç)’lik olağanüstü yağmur kayıtlara geçmiş olup bu bir günde yaklaşık 5 cm (2 inç) yağış demektir. Söz konusu aşırı yağmur, 14 yıl boyunca hiç yağmur alamayan Şili’deki Arica’nın tam tersi bir durumdur.

Su Döngüsü ve Kısımları

Buzullar ve BuzTepeleri

Ülkemizde Suyun Yönetimi      

Akarsu Ve Göller

Dünyada Suyun Dağılımı

Ülkemizde Su Kaynakları

 

Su Kaynakları: Yeraltı Suyu Ve Kullanımı

Şehirlerde Çim Alanlar Ve Su Tüketimi

Su Kirliliği Etmenleri

Çevreci Oteller

Elektromanyetik Kirlilik

Akarsu Ve Göller

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007