Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

SU

Ülkemizde ’de dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla doğal göl bulunmaktadır. En büyük ve en derin göl olan ve yükseltisi 1 646 m olan Van Gölü’nün alanı 3 712 km2 dir. İkinci büyük göl, İç Anadolu'daki Tuz Gölü'dür.

 

Derin bir göl olmayan Tuz Gölü'nün denizden yüksekliği 925 m alanı ise 1 500 km2 dir. Türkiye'de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır: Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl), Güney Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş Gölleri), Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi. Türkiye'deki göllerin bazılarının derinliği 30 m’den fazladır, bazıları ise sadece birkaç metre derinliktedir. Van Gölü'nün derinliği 100 m’den daha fazladır. Köyceğiz Gölü gibi denizle bağlantısı olan göller az tuzludur.

 

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suların % 97,5’u okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, % 2,5’u ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır.

 

Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da % 90’ının kutuplarda ve yeraltında hapsedilmiş olarak bulunmaktadır. Okyanuslardan meydana gelen buharlaşma, suyun atmosfere taşınmasının temel yoludur.

 

Global ölçekte, buharlaşan su miktarı ile yağış olarak düşen su miktarı yaklaşık olarak aynıdır. Ancak, bu durum gerçekte coğrafik olarak değişir. Okyanuslar üzerinden buharlaşan su miktarı, düşen yağış miktarından daha fazla iken karalar üzerinde durum tersi olup yağış miktarı buharlaşma miktarını geçmektedir.

 

Ülkemizdeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu birim genel bütçeye dahil yatırımcı bir kuruluş olan  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)’dür. Faaliyetlerini Çevre Ve Orman Bakanlığına bağlı olarak sürdürmektedir.

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne Renk Parametresi Eklendi

 

Su Döngüsü ve Kısımları

Buzullar ve BuzTepeleri

Ülkemizde Suyun Yönetimi

Akarsu Ve Göller

Dünyada Suyun Dağılımı

Su Kirliliği Etmenleri

Su Kaynakları: Yeraltı Suyu Ve Kullanımı

Şehirlerde Çim Alanlar Ve Su Tüketimi

Yağmur Nasıl Oluşur ?

Ülkemizde Su Kaynakları

 

Atıksu Deşarjı

Deşarj İzni İle İlgili Tanımlar

Endüstri Ürünleri Sonucu Oluşan Atıksuların Eşdeğer Nüfusu

Evsel Nitelikli Atıksuların Özellikleri

Atıksu Nasıl Arıtılabilir?

Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Esasları

Endüstriyel Reverse Osmosis Sistemleri

Atık Su Arıtma Tesisleri Biyolojik Arıtma

Atıksu Ve Arıtma Tesisleri

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007