Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

ÇEVRE İZİN - ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN

BİLGİ VE BELGELER

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU

İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 İZİN KONULARI

Emisyon  

1-  Emisyon Ölçüm Raporu

Gürültü Kontrolü  

1-  Akustik Rapor

Atıksu Deşarjı 

1-  Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı

1-  Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi 

Derin Deniz Deşarjı

1-  Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

LİSANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

1-  Teknik Uygunluk Raporu

2-  Fizibilite Raporu

Tehlikesiz Atık

1-  Teknik Uygunluk Raporu 

Atık Yağ

1-  Teknik Uygunluk Raporu

2-  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı

3-  Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları 

Bitkisel Atık Yağ

1-  Teknik Uygunluk Raporu

Atık Pil ve Akümülatör

1-  Teknik Uygunluk Raporu

Ömrünü Tamamlamış Lastik

1-  Teknik Uygunluk Raporu

Ambalaj Atığı

1-  Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

1-  Deneme Yakması Planı

2-  Deneme Yakması Sonuç Raporu

Düzenli Depolama

1-  İzleme Raporları

Ara Depolama

Tehlikeli Atık

1-  Teknik Uygunluk Raporu

2-  Tesise kabul edilen atıkların analizi

3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler 

  İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

1-  Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor

2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler

3-  Biyolojik indikatör analiz raporu

Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme

1-  Teknik Uygunluk Raporu

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

1-  Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı

Tanker Temizleme

1-  Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler

Hurda Metal

1-  Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler

Atık Kabul Tesisi

1-  Faaliyet Raporu

Arındırma

PCB Arındırma

      1-Teknik Uygunluk Raporu

 

 

 

Not: İzin /Lisans sürecinin tamamlanması aşamasında talep edilen bilgi ve belgelerin içerikleri sürece dahil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır.

ÇEVRE İZNİ (E-İZİN)

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZNİ - ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI SÜRECİ

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI TEKNİK UYGUNLUK

RAPOR FORMATLARI Yeni

ÇEVRE İZNİ - ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI BELGE ÜCRETLERİ

ÇEVRE GÖREVLİSİ

ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA)

ELEKTRONİK İMZA NASIL ELDE EDİLİR?

ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI   Yeni

ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ (ÇDYB)  Yeni

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİR. HAK. YÖN.

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007