Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

Çevre Görevlisi Sınavı Soru ve Cevapları

 

Çevre Görevlisi Sınavı Başvuru Şartları

12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan bölümlerden mezun olmak. (En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği, ziraat mühendisliği ve veteriner fakültesi, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak.)

 

12 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Çevre Görevlisi Sınavı Sonuçları

 

12 Mayıs 2012 Tarihinde Yapılan Çevre Görevlisi Sınavı Soru ve Cevapları;

 

Çevre Görevlisi Belgesi:

Çevre Görevlisi adayları öncelikle kimlik, meslek, eğitim ve sertifika bilgilerini sisteme girerek Çevre Görevlisi Eğitimi’ne başvurur. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar Çevre Görevlisi Sınavı’na girer. Sınavı başarıyla geçen adaylar Çevre Görevlisi Belgesi başvurusunda bulunur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilen adaylar, tüm aşamalarda başarılı oldukları takdirde Çevre Görevlisi olurlar.

 

Çevre Görevlisi Eğitici olabilmek için ise gerekli kriterleri sağlayan adaylar Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesi alırlar. Kişilerin yanı sıra Çevre Danışmanlık Hizmeti veya Çevre Eğitim Hizmeti verecek olan kurum kuruluşlar da, yine yeterlik belgelerine e-Çevre İzinleri Portalı üzerinden başvururlar.

 

Çevre Görevlisi Belgesi ve Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgelerinde; adres, unvan, ortaklık, isim-soy isim değişikliği, e izin yazılım portalından kullanıcı adıyla girilerek başvuru takip kısmından yapılmaktadır. Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yapılacak değişiklik talebinden önce firmanın Çevre Bilgi Sistemi' nde kayıtlı olması gerekmektedir.

 

Çevre İzin ve Lisans Başvuruları (e-Çevre İzinleri) sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir.

 

 

Çevre Görevlisi Eğitimi Temel Çevre Eğitimi notları

Çevre Görevlisi Belge Ücreti

e-İmza

 

Çevre Görevlisi Sınavı

Çevre Görevlisi Sınavında Başarılı Olanların Belge Müracaatları

e-Çevre İzinleri

 

İlgili Yönetmelikler:

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hak. Yönetmelik

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Çevre İzni Kapsamında Değişen Yönetmelikler

 

Çevre mühendisleri ile çevre mühendisliği alanında lisansüstü eğitime sahip kişilere istekleri hâlinde sınav şartı aranmaksızın "Çevre Görevlisi Belgesi" verilir. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili teknik birimlerinde; çevre ve şehircilik uzmanı, şube müdürü veya en az 4 yıllık üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olup teknik personel olarak en az beş yıl görev yapmış olanlara, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl görev yapmış olanlara, istekleri hâlinde sınav ve ücret şartı aranmaksızın "Çevre Görevlisi Belgesi" verilir.

 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı

İLGİLİ KONULAR

Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları

Çevre Görevlisi

Çevre Görevlisi Sınavı

Elektronik İmza

Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi

Çevre Mevzuatı

Çevre Hukuku

 

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007