Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

EMİSYON

Saf hava, başta azot ve oksijen olmak üzere argon, karbondioksit, su buharı, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen, azot monoksit, karbon monoksit, ksenon, ozon, amonyak ve azot dioksit gazlarının karışımından meydana gelmiştir.

 

Atmosferi oluşturan bu gazların, en kararsız olanları su buharı ve karbondioksittir. Atmosferdeki su buharı miktarı, denizler, göller, nehirler ve bitkilerden buharlaşma ile artar ve bulutlardan sis, çiğ, yağmur oluşumu ile de azalır. Su buharının bu değişkenliği, uzun sürede, bu olaylarla birbirini öyle dengeler ki, su buharının atmosferdeki miktarı değişmez.

 

Karbondioksit ise normalde çok küçük yer teşkil eden bir bileşendir. İnsan ve hayvanların teneffüsü ve bitkilerin fotosentez olayı ile atmosferdeki miktarı dengede tutulur.

 

Atmosferdeki bu kirleticiler, kirletici kaynaklarından atmosfere doğrudan verilen kirleticiler ve bu kirleticilerle, atmosferik özellikler arasındaki kimyasal olaylar sonucu oluşan kirleticiler olmak üzere iki şekilde bulunurlar. Emisyon kirleticiler, havanın doğal yapısındaki bileşimi değiştiren ve katı,sıvı ve gaz formlarda bulunabilen kimyasal maddelerdir.

 

Doğal veya insan yapısı sonucu atmosfere karışan kirleticiler, her iki halde de atmosfere yayıldıkları anda hızla kimyasal reaksiyonlar oluştururlar ve hava akımları ile karışır, dağılır, yayılır ve taşınırlar. Böylece kirleticiler, kaynaktan çıkıp, alıcılara ulaştığında karakterleri değişebilir.

 

Çevre İzni - Emisyon Ölçüm Raporu Özet Formatı

 

HAVA VE KİRLETİCİ EMİSYONLAR

HAVA KİRLİLİĞİNİN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

İÇ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ

EMİSYONLARIN ÖNLENMESİ VE KONTROL ATINDA TUTULMASI

EMİSYON İZNİ

EMİSYON İZİN BAŞVURUSU

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

ÇEVRE DENETİMİ

HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

ASİT YAĞMURLARI

İkilm Değişikliği

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMA ZORUNLULUĞU

EGZOZ ÖLÇÜMÜ YAPTIRMANIZ GEREKEN PERİYOTLAR

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM YETKİ BELGESİ

LPG/CNG'ye DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPMAYA YETKİLİ İSTASYONLAR

SANAYİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONT YÖNET.

EGZOZ GAZI EMİSYON KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAMA YASAL İŞLEMLERİ

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007